Vesistökunnostuksia ja maastoretkiä – valtakunnan asiantuntijat jalkautuvat vesienhoitokohteisiin

07.06.2018

Valtakunnallisen vesistökunnostusverkoston seminaari kokoaa Ouluun 12.6.–14.6. yli 200 vesienhoidon asiantuntijaa ja paikallisia kunnostustoimijoita. Esitelmien lisäksi keskeistä seminaarin antia ovat kunnostuksiin ja vesistöjen ongelmiin liittyvät työpajat. Tapahtuma huipentuu Pohjois-Suomen erilaisille vesistökunnostuskohteille tehtäviin maastoretkiin ja käytännön esimerkkeihin muun muassa Hupisaarten puroilla ja Kuivasjärvellä.

Ohjelmaa voi osin seurata verkossa: Vesistökunnostusverkoston vuosiseminaari

Maastoretkillä 14.6. esitellään laaja kattaus Pohjois-Suomen aktiivista, eri tahojen tekemää vesistökunnostustoimintaa. Retkillä kuullaan paikallisten kunnostustoimijoiden, maatalousyrittäjien ja asiantuntijoiden kohde-esittelyjä alueen kosteikkokohteista, luontoarvoja ylläpitävästä rantalaidunnuksesta, peltoalueiden luonnonmukaisen kuivatuksen ratkaisuista, järvi-, joki- ja purokunnostuksista sekä kalateistä.

Maastoretkiä on kolme. Ne suuntautuvat
1) Jäälinjärvelle, Iin Raasakkaan ja Simojoelle
2) Koillismaan puroille ja Pudasjärven Panumajärvelle
3) Lakeuden alueelle ja Liminganlahden luontokeskukseen.

Osa seminaarivieraista tarttuu myös lapioihin ja antaa panoksensa Hupisaarten purokunnostukseen 13.6. iltapäivällä. Paikalla on Ruokahukka ruotuun – katseet vesistöihin -hankkeen infopiste, jossa on tarjolla tietoa kuluttajien mahdollisuuksista vaikuttaa omilla valinnoillaan vesien ja ympäristön tilaan. Infopiste on avoin kaikille, tule mukaan keskustelemaan!

Osa vieraista jalkautuu 13.6. myös Kuivasjärven alueelle pohtimaan järven kunnostustarpeita osana ongelmajärvityöpajaa.

Seminaarin takana laaja yhteistyöverkosto

Seminaari järjestetään Suomen ympäristökeskuksen, ProAgria Oulun hallinnoiman VYYHTI II -hankkeen, Metsähallituksen koordinoiman Freshabit LIFE IP -hankkeen, Pohjois-Pohjanmaan liiton hallinnoiman Iijoen otva -hankkeen, Suomen metsäkeskuksen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Luonnonvarakeskuksen yhteistyönä.

Seminaaria sponsoroivat edellä mainittujen tahojen lisäksi Oulun kaupunki, Oulun Vesi liikelaitos, Fortum Oyj, Kemijoki Oy, Pohjolan Voima Oyj, Maveplan Oy, Kala- ja vesitutkimus Oy, Simsonar Oy, Limingan kunta ja K-Supermarket Jääli.

Tiedotusvälineille

Tiedotusvälineiden edustajat ovat tervetulleita seuraamaan tapahtuman esityksiä Oulun yliopistolle 12.–13.6. ja Hupisaarten infopisteelle 13.6. sekä haastattelemaan osallistujia maastoretkikohteille 14.6.

Lisätietoa ja seminaarin ohjelma

Lisätietoa kohdekohtaisista aikatauluista 14.6.

Retki 1 (Jäälinjärvi, Iin Raasakka, Simojoki) ja seminaarin 12.13.6 ohjelma:
Sanna Vienonen
Suomen ympäristökeskus
sanna.vienonen@ymparisto.fi
puh. 0295 251 738

Retki 2 (Koillismaan purot ja Panumajärvi) ja Hupisaarten purokunnostuskohde 13.6.
Jermi Tertsunen, POP ELY
jermi.tertsunen@ely-keskus-fi
puh. 0295 038 423

Retki 3 (Lakeuden alue ja Liminganlahden luontokeskus) ja Ruokahukka ruotuun -hankkeen infopiste 13.6.
Maarit Satomaa,
Oulun Maa- ja kotitalousnaiset, VYYHTI II -hanke
maarit.satomaa@maajakotitalousnaiset.fi
puh. 040 566 7924

Kuva painokäyttöön


Nuottaustyönäytös VYYHTI II -hankkeen pilottisuunnittelualueella Haapaveden Pirnesjärvellä. Kuva: Maarit Satomaa

Virtavesikunnostusta Kärsämäenjoella VYYHTI II -hankkeen työnäytöksessä.
Kuva: Saara Pönkkö