• proagriaoulu.fi » Ajankohtaista » Koulutukset ja tapahtumat » Välkettä veisistöön - raivausnuottaustyönäytös Kuusamon Vuotungissa
 • Välkettä vesistöön - raivausnuottaustyönäytös Kuusamon Vuotungissa

  Kuusamo, 08.08.2018

  Klo 11.00-15.00, paikka tarkentuu

   

  Kuusamon Vuotungissa  tehdään raivausnuottaustyönäytös VYYHTI II -hankkeen toimesta. Järvialueelta poistetaan vesiruttoa.

  Virkistyskäyttöä haittaavien vesikasvien hyötykäyttöön liittyvät mahdollisuudet ovat nousseet viimevuosina esiin. Vesirutto voisi toimia maanparannuksessa pelloilla ja siihen kiinnittyneet ravinteet saadaan kierrätettyä takaisin esimerkiksi viljelykasvien käyttöön.

  Myös muu niitettävä kasvillisuus vesistöistä tai rannoilta toimii kompostoituna hyvänä maanparannusaineena pelloilla. Tuoretta niiittojätettä voidaan hyödyntää myös biokaasulaitoksissa.

  Vesikasvien poistolla vesistöistä kohennetaan virkistys- ja maisema-arvoja. Vesistöjen rehevöityminen on vaikuttanut ajan saatossa vesikasvien määrän lisääntymiseen. Niitto ei suoraan paranna veden laatua, mutta veden virtauksen ja vaihtuvuuden lisääntymisen kautta vesistöjen yleistila paranee ja virkistysmahdollisuudet lisääntyvät.

  Vesikasvillisuus tarjoaa suoja- ja kasvupaikkoja eläinplanktonille. Myös kalanpoikaset saavat turvaa vesikasvillisuudesta. Huolellisen vesikasvien poistoon liittyvän suunnittelun kautta huolehditaan, että vesikasvillisuutta jää myös ojansuihin pidättämään valuma-alueen ravinnekuormitusta ja estämään rantojen kulumista.

  Raivausnuottaustyönäytöksestä vastaa Lohjalainen vesienhoidon ammattilainen Aarre Arrajoki.

  Paikan päällä vesienhoitoon liittyviin kysymyksiin vastaamassa Oulun Kalatalouskeskuksen toiminnanjohtaja Heikki Tahkola. Valuma-alueen vesienhoitotoimenpiteisiin vinkkejä antaa Oulun maa- ja kotitalousnaisten maisema-asiantuntija Maarit Satomaa.

  Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

  Tilaisuuden järjestävät ProAgria Oulun hallinnoima VYYHTI II -hanke ja Vuotungin yhetisen kalavesien osakaskunta.

  Lisätiedot:

  Oulun Kalatalouskeskus

  Heikki TahkolaLue lisää