• proagriaoulu.fi » Uutta ruokaa Pohjolasta

  Uutta ruokaa Pohjolasta – Ny Mat fran Arctic

  Uutta ruokaa Pohjolasta – Ny Mat fran Arctic -hanke lisää ruoka- ja elintarvikealan yritysten kasvua, kannattavuutta ja verkostoitumista pohjoisilla alueilla Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.

  Tavoitteita:

  • Luonnonraaka-aineiden jalostusasteen nostaminen
  • Yhteistyön lisääminen yli rajojen
  • Uusien kansainvälisten markkinoiden löytäminen

  Uutta ruokaa Pohjolasta – Ny Mat fran Arctic -hankkeen toimijat toteuttivat vuosina 2013 – 2014 Ruokaa mereltä merelle – Mat Från Hav till Hav -hankkeen. Se keskittyi elintarvikealan toimijoiden yhteistyön sekä verkostoitumisen ja tiedon lisäämiseen.

  Hankkeessa tehty työ loi hyvän perustan jatkaa kehittämistyötä pohjoisten alueiden ja elintarvikealan toimijoiden kesken. Monet Ruokaa mereltä merelle -hankkeessa mukana olleet yritykset ovat pieniä ja niiden omat mahdollisuudet tuotekehityspanosten ostamiseen ovat rajalliset.

  Pienten yritysten haasteita ovat usein kannattavuus, kustannustehokkuus ja hinnoittelu. Tuotteille olisikin löydettävä vahvuudet, joilla yritykset saisivat kilpailuetua markkinoilla ja voisivat erottautua massatuotannosta.

   

  Hankefaktat

  Aikataulu: 1.8.2015–30.5.2018

  Hankealue ja kohderyhmä:
  toimintansa vakiinnuttaneet, vähintään kolme vuotta toimineet kehittämishakuiset ja tuotekehitysyhteistyöhön sitoutuneet ruoka- ja elintarvikealan yritykset Suomesta, Ruotsista ja Norjasta

  Hallinnoija: Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten, Ruotsi

  Osatoteuttajat:
  ProAgria Oulu ja Oulun Maa- jakotitalousnaiset, Suomi
  NIBIO, Norsk institutt for bioøkonomi, Norja

  Rahoitus:
  Interreg Pohjoinen – Euroo­pan aluekehitysrahasto ja Lapin liitto

  Lisätietoa