Uusiutuvan energian tuet

Maatilan uusiutuvan energian tuet on luokiteltu kahteen eri kategoriaan, syöttötariffitukeen sekä maatalouden investointitukeen. Investoinnille voidaan myöntää vain toista tukea. Uudet biokaasu-, tuulivoima- tai puupolttoainelaitokset voivat saada syöttötariffin mukaista tuotantoon perustuvaa tukea. Maatilan energiansäästötoimenpiteelle ja investoinneille, jotka eivät täytä syöttötariffin vaatimia edellytyksiä, voidaan myöntää maatalouden investointitukea. (Motiva 2013)