• proagriaoulu.fi » VYYHTI II » Verkosto » Työkaluja ja hyviä käytäntöjä
  • Työkaluja ja hyviä käytäntöjä

    VYYHTI II – hankkeessa on tarkasteltu alueellisen vesienhoidon verkostoitumisen nykytilaa eri puolilla Suomea. Tehtyjen havaintojen pohjalta on koottu suosituksia alueelliseen vesienhoidon verkostoitumiseen sekä hahmoteltu valtakunnallisen vesistökunnostusverkoston ja alueellisen vesienhoidon verkoston välistä toimintamallia. Työstä on julkaistu raportti: Hyviä käytäntöjä alueelliseen vesienhoidon verkostoitumiseen.

    Tiedon liikuttaminen on keskeinen osa verkostoitumista. Eri toimijoiden välistä tiedonvaihtoa edistää VYYHTI II -hankkeessa kehitettävä VYYHTI-kunnostajan karttapalvelu.