Tuulivoima

Suomen tuulivoimalamarkkinat ovat tällä hetkellä pienet, mutta koko ajan kasvamassa. Vuonna 2012 tuulivoiman osuus kokonaissähköntuotannosta oli 0,6 %, mutta suunnitteilla olevien hankkeiden toteutuessa osuus voi nousta jopa 10 % (VTT 2012). Tuulipuistot ovat yleistyneet kuntakeskittymiin, mutta moni maatila on jo investoinut omaan pientuulivoimalaan. Valtio myöntää uuden tuulivoiman hankinnalle korotettua syöttötariffitukea, mutta myös käytettyä tuulivoimalaa kannattaa harkita. Investoinnin kertasuuruus on tällöin pienempi kuin uutta hankittaessa. Huollon ja varaosien saanti kannattaa varmistaa ennen kaupan tekoa, sillä ulkomailta tulevan huoltomiehen matkakustannukset voivat nousta suuremmaksi kuin itse työn osuus. (Kivistö H. 2011)

Pohjois-Pohjanmaalla on suunnitteilla yli 30 tuulivoimaprojektia, joiden kokonaistuotantopotentiaali on 2400-4100 MW. Pohjois-Pohjanmaalla onkin jatkossa todennäköisesti merkittävä rooli koko Suomen tuulivoimalatavoitteiden saavuttamisessa (P-P Energiastrategia 2020)

Maatilan harkitessa tuulivoimalan ostoa kannattaa vuotuista sähkönkulutusta verrata tuulen keskimääräisiin ajanjaksoihin. Talvipakkasilla jolloin sähköntarve on suurin, tuulisuus on vähäistä. Tällöin sähköä joudutaan ostamaan markkinoilta. Toisaalta syyskuussa, viljankuivauksen aikoihin tuulisuus on optimaalista. Suuremman kokoluokan investoinnit voivat edellyttää tuulimittauksia ennen rahoituspäätöksen myöntämistä (Kari M. 2013). Yleisesti voidaan todeta että korkeilla paikoilla ja rannikon läheisyydessä tuulee enemmän kuin sisämaassa. (Kivistö H. 2011)

© Lauri Sohlo