Yhteystiedot sivulle >

• YmpäristöAgro-hanke
Taimi Mahosenaho
040 551 7807

• Maiseman- ja luonnonhoito, erityistuet
Maarit Satomaa
040 566 7924

• Eläinten hyvinvointi
Virpi Huotari
0400 786 933

• Luonnonmukainen tuotanto
Anna-Leena Vierimaa
0400138733                                                                                                                                                                                Olli Olli Valtonen
040 735 5519

• Ympäristötuen mukainen viljely
Risto Jokela
0400 285 294

• Lähiruoka
Soila Hiltunen
0400 182 584

• Maatalousmaankäytön uudet näkökulmat
Kartoittaja Mikko Marjomaa 040 5798529

• Tuki-infot
Anna-Leena Vierimaa
0400 138 733

• Maatilan energia
Esko Viitala
Piiriagrologi, energianeuvoja                                                                                                                                             0400 286033

• Lammastalous ympäristönhoitajana
Heini Rautiola, lammasneuvoja
045 6578708

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@proagria.fi

Tuulivoima

Suomen tuulivoimalamarkkinat ovat tällä hetkellä pienet, mutta koko ajan kasvamassa. Vuonna 2012 tuulivoiman osuus kokonaissähköntuotannosta oli 0,6 %, mutta suunnitteilla olevien hankkeiden toteutuessa osuus voi nousta jopa 10 % (VTT 2012). Tuulipuistot ovat yleistyneet kuntakeskittymiin, mutta moni maatila on jo investoinut omaan pientuulivoimalaan. Valtio myöntää uuden tuulivoiman hankinnalle korotettua syöttötariffitukea, mutta myös käytettyä tuulivoimalaa kannattaa harkita. Investoinnin kertasuuruus on tällöin pienempi kuin uutta hankittaessa. Huollon ja varaosien saanti kannattaa varmistaa ennen kaupan tekoa, sillä ulkomailta tulevan huoltomiehen matkakustannukset voivat nousta suuremmaksi kuin itse työn osuus. (Kivistö H. 2011)

Pohjois-Pohjanmaalla on suunnitteilla yli 30 tuulivoimaprojektia, joiden kokonaistuotantopotentiaali on 2400-4100 MW. Pohjois-Pohjanmaalla onkin jatkossa todennäköisesti merkittävä rooli koko Suomen tuulivoimalatavoitteiden saavuttamisessa (P-P Energiastrategia 2020)

Maatilan harkitessa tuulivoimalan ostoa kannattaa vuotuista sähkönkulutusta verrata tuulen keskimääräisiin ajanjaksoihin. Talvipakkasilla jolloin sähköntarve on suurin, tuulisuus on vähäistä. Tällöin sähköä joudutaan ostamaan markkinoilta. Toisaalta syyskuussa, viljankuivauksen aikoihin tuulisuus on optimaalista. Suuremman kokoluokan investoinnit voivat edellyttää tuulimittauksia ennen rahoituspäätöksen myöntämistä (Kari M. 2013). Yleisesti voidaan todeta että korkeilla paikoilla ja rannikon läheisyydessä tuulee enemmän kuin sisämaassa. (Kivistö H. 2011)

© Lauri Sohlo