• proagriaoulu.fi » Hankkeet » Turvemaiden viljely
 • Turvemaiden viljelyn haitallisten ympäristövaikutusten vähentäminen

  Hankkeessa etsitään tutkimuksen, asiantuntijakuulemisien ja käytännön kokemusten avulla toimintamalleja turvemaiden viljelystä syntyvien kasvihuonekaasupäästöjen ja salaojavesivalunnan ravinnehävikkien hallintaan turvemaiden viljelyssä.

  Hankkeen tavoitteet:

  • lisätä ymmärrystä siitä, mistä ilmastonmuutos ja vesistökuormitus syntyvät, mitä niiden ennakoidaan aiheuttavan, kuinka ilmastonmuutoksen etenemistä voidaan pyrkiä hidastamaan ja sopeutua sen tuomiin muutoksiin
  • aktivoida viljelijöitä ympäristöystävällisten ratkaisujen ja toimintamallien kehittämiseen
  • selvittää ympäristökuormitusta vähentävien ja tiloilla välittömästi käyttöön otettavien viljelytekniikkojen soveltuvuus päästöjen hillintään
  • mitata turvemaiden viljelyn tuottaman kuormituksen määrä nykyisillä viljelymenetelmillä.

  Hankkeen keskeisiä toimenpiteitä:

  • turvemaiden viljelyn nykykäytäntöjen kartoitus viljelijähaastatteluiden avulla
  • turvemaiden salaojitukseen liittyvän tiedon kokoaminen oppaaksi
  • teematilaisuudet ja työpajat, joissa tarkastellaan vuorovaikutteisesti ilmastonmuutosta, sen hillintää ja siihen varautumista maatalouden maankäytön kannalta
  • tapaamiset teemaan liittyvissä tutustumiskohteissa
  • turvemaalla viljellyn nurmen ja viljan kasvihuonekaasupäästöjen mittaus sekä muokkausajankohdan ja -menetelmän vaikutus kasvihuonekaasupäästöihin
  • turvemailla viljeltävän viljan (aluskasvin kanssa ja ilman) ja nurmen vesistökuormituksen mittaus ja turvemaalle syksyllä levitetyn lietelannan vaikutus päästöihin.

   

  Hankefaktat

  Hankeaika
  1.1.2019–31.12.2021

  Hankealue
  Pohjois-Pohjanmaa

  Hallinnoija
  Luonnonvarakeskus (Luke) yhteistyökumppaninaan ProAgria Oulu

  Toteuttajat
  Luonnonvarakeskus (Luke) ja ProAgria Oulu

  Rahoittaja
  Euroopan maaseuturahasto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

  Lisätietoa

  ProAgria Oulu

  Marika SohloLue lisää

  Risto JokelaLue lisää

  Juha SohloLue lisää

  Luonnonvarakeskus (Luke)

  Erkki Joki-Tokola,
  erkki.joki-tokola@luke.fi
  029 532 6179

  Timo Lötjönen
  timo.lotjonen@luke.fi
  029 532 6347

  www.luke.fi/projektit/turvepaasto


  Asiantuntijat

  Risto Jokela
  erityisasiantuntija, kasvit ja ympäristö, Alavieska, Ylivieska, Oulainen, Merijärvi, Pyhäjoki
  0400 285 294
  Lähetä sähköpostia
  Juha Sohlo
  palvelupäällikkö, valtakunnallinen Huippuosaaja, kasvinsuojelu, Oulun seutu
  0400 585 506
  Lähetä sähköpostia