• proagriaoulu.fi » Turvemaiden viljely
 • Turvemaiden viljelyn haitallisten ympäristövaikutusten vähentäminen

  Hankkeessa etsitään tutkimuksen, asiantuntijakuulemisien ja käytännön kokemusten avulla toimintamalleja turvemaiden viljelystä syntyvien kasvihuonekaasupäästöjen ja salaojavesivalunnan ravinnehävikkien hallintaan turvemaiden viljelyssä.

  Hankkeen tavoitteet:

  • lisätä ymmärrystä siitä, mistä ilmastonmuutos ja vesistökuormitus syntyvät, mitä niiden ennakoidaan aiheuttavan, kuinka ilmastonmuutoksen etenemistä voidaan pyrkiä hidastamaan ja sopeutua sen tuomiin muutoksiin
  • aktivoida viljelijöitä ympäristöystävällisten ratkaisujen ja toimintamallien kehittämiseen
  • selvittää ympäristökuormitusta vähentävien ja tiloilla välittömästi käyttöön otettavien viljelytekniikkojen soveltuvuus päästöjen hillintään
  • mitata turvemaiden viljelyn tuottaman kuormituksen määrä nykyisillä viljelymenetelmillä.

  Hankkeen keskeisiä toimenpiteitä:

  • turvemaiden viljelyn nykykäytäntöjen kartoitus viljelijähaastatteluiden avulla
  • turvemaiden salaojitukseen liittyvän tiedon kokoaminen oppaaksi
  • teematilaisuudet ja työpajat, joissa tarkastellaan vuorovaikutteisesti ilmastonmuutosta, sen hillintää ja siihen varautumista maatalouden maankäytön kannalta
  • tapaamiset teemaan liittyvissä tutustumiskohteissa
  • turvemaalla viljellyn nurmen ja viljan kasvihuonekaasupäästöjen mittaus sekä muokkausajankohdan ja -menetelmän vaikutus kasvihuonekaasupäästöihin
  • turvemailla viljeltävän viljan (aluskasvin kanssa ja ilman) ja nurmen vesistökuormituksen mittaus ja turvemaalle syksyllä levitetyn lietelannan vaikutus päästöihin.

   

  Hankefaktat

  Hankeaika
  1.1.2019–31.12.2022

  Hankealue
  Pohjois-Pohjanmaa

  Hallinnoija
  Luonnonvarakeskus (Luke) yhteistyökumppaninaan ProAgria Oulu

  Toteuttajat
  Luonnonvarakeskus (Luke) ja ProAgria Oulu

  Rahoittaja
  Euroopan maaseuturahasto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

  Lisätietoa

  ProAgria Oulu

  Marika SohloLue lisää

  Risto JokelaLue lisää

  Juha SohloLue lisää

  Luonnonvarakeskus (Luke)

  Erkki Joki-Tokola,
  erkki.joki-tokola@luke.fi
  029 532 6179

  Timo Lötjönen
  timo.lotjonen@luke.fi
  029 532 6347

  www.luke.fi/projektit/turvepaasto


  Asiantuntijat

  Risto Jokela
  erityisasiantuntija, kasvit ja ympäristö
  0400 285 294
  Lähetä sähköpostia
  Marika Sohlo
  palvelupäällikkö; erityisasiantuntija, kasvit ja ympäristö
  043 826 6494
  Lähetä sähköpostia