Turvallisuus

Ekologinen ja turvallinen hevostapahtuma –opas järjestäjälle. 2008. Virtanen, H., Pesonen, I., Hyyppä, S. &Tanhuanpää,  J. Jokioinen. Agropolis Oy. Voit lukea oppaan täältä.

Kuluttajaviraston ohjeet ratsastuspalveluiden turvallisuuden edistämiseksi. 2004. Kuluttajaviraston julkaisusarja. Voit lukea oppaan täältä.

Maatilan paloturvallisuus –Suunnittelijan opas. 2008. Majamaa Jarmo. Tampere. Tammer-Paino Oy. Voit tilata oppaan täältä.

Maatilan riskienhallinta – Tieto tuottamaan 110. 2005. ProAgria Maaseutukeskusten Liiton julkaisuja nro 1017. Keuruu. Otavan Kirjapaino Oy.  Julkaisun voit tilata täältä.