Tuotosseuranta

Tuotosseurannan kaksi päätavoitetta ovat:

  1. tuottaa karjanomistajan tilansa johtamiseen tarvitsema eläinkohtainen tuotanto- ja laatutieto
  2. siirtää sama tieto neuvonnan rekistereihin, joiden kautta sitä käytetään karjanomistajalle hyötyä tuottaviin neuvontapalveluihin

Isoilla maitotiloilla tuotosseurannan tavoitteiden täyttyminen edellyttää nykyistä vaivattomampaa ja tehokkaampaa tiedonsiirtoa. Hankkeen aikana etsitään ja testataan nopeimpia ja helpompia uutta tekniikkaa hyödyntäviä tiedonkeruu- ja siirtotapoja sekä näihin soveltuvia neuvonnan palvelumalleja.

Elektroninen maidon mittaus- ja analysointisysteemi on ollut koekäytössä hyvin kokemuksin ProAgria Keski-Pohjanmaan ja Oulun pilottitiloilla. Systeemiä ja palvelua kehitetään edelleen.

 

 

 

 

         

Lisätiedot:

projektivastaava
Heta Jauhiainen
puh. 045 657 8704
heta.jauhiainen(at)proagria.fi

terveydenhuoltoeläinlääkäri
Virpi Kurkela
puh. 040 519 2283
virpi.kurkela(at)proagria.fi

kotieläinagrologi (AMK)
Tiina Karlström
puh. 040 513 3241
tiina.karlstrom(at)proagria.fi