Tuotannon teemat

Tuotannon johtaminen on tärkeä osa johtamisen kokonaisuutta. Tuotannon johtaminen on oikeiden työskentely tapojen valintaa ja työntekemisen johtamista. Johtamiseen liittyy aina tuotannon tekeminen ja riittävä substanssiosaaminen. MaitoLiiderissä vierailtiin ulkomailla ja matkoilta kertyi myös paljon tietoa tuotannosta ja sen johtamisesta. Nämä tuotannon tiedot on koottu aihealueittain.

Ruokinta

Vastapoikineet eli fresh cow management

Umpilehmät

Hiehot

Vasikat