• proagriaoulu.fi » Ajankohtaista » Uutiset » Tulvatasanteiden hoitonäytös Tyrnävän Leppiojalla
 • Tulvatasanteiden hoitonäytös Tyrnävän Leppiojalla

  10.08.2021

  Tulvatasanteellisten kaksitasouomien hoitoa ja tutkimusta sekä muita ympäristöviisaan viljelyn keinoja esittelee pellonpiennartilaisuus perjantaina 13.8. Tyrnävän Leppiojalla.

  Kaksitasouomat ovat yksi erinomainen esimerkki kestävän viljelyn toimintatavoista. Ne ovat tärkeä osa luonnonmukaista peruskuivatusratkaisua, jolla pystytään hillitsemään tulvia, parantamaan vedenlaatua ja lisäämään maatalousympäristön monimuotoisuutta. Kaksitasouoman oikeanlainen toiminta vaatii kuitenkin tulvatasanteen kasvillisuuden säännöllistä hoitoa. Näin esimerkiksi uoman vedenjohtokyky säilyy.

  Leppiojan pellonpiennartilaisuudessa kokeillaan kasvillisuuden koneellista niittoa siihen erityisesti suunnitellun niittokauhan avulla. Tilaisuudessa on mahdollisuus tutustua niittolaitteistoon ja keskustella kaksitasouomien hoitoon, rakentamiseen ja tutkimukseen sekä alueen vedenlaatuun ja luonnon monimuotoisuuden liittyvistä asioista.

  Pellonpientareella kaksitasouomien tutkimus-, hoito- ja suunnitteluasioista ovat keskustelemassa Suomen ympäristökeskuksen tutkijat Pinja Kasvio, Mikko Tolkkinen, Pasi Valkama, Ritva Nilivaara ja Satu Maaria Karjalainen. Ympäristöviisaan viljelyn ratkaisuista kertovat ProAgria Oulun asiantuntijat Maarit Satomaa, Marika Sohlo ja Riina Rahkila. Automaattista vedenlaadun mittausta esittelee Virpi Käyhkö Oulun ammattikorkeakoulusta.

  Tilaisuuden ohjelma

  Tilaisuuden järjestävät yhteistyössä Ympäristöviisas viljelijä - ja Valumavesi-hankkeet.

  Valumavesi-hankkeessa pilotoidaan kaksitasouomien tulvatasanteiden hoitoa ja tutkitaan niiden toimintaa muun muassa ravinteiden ja kiintoaineen pidättämisessä. Tutkimuksen kohteena ovat myös kaksitasouomien vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen.

  Jatkossa kaksitasouomien rakentamiseen ja hoitoon on kosteikkojen tapaan mahdollista saada ei-tuotannollisten investointien tukea ja ympäristökorvausta. Siksi käytännön kokemukset hoitotoimien suunnittelusta, käytännön järjestämisestä sekä niittoaineksen jatkokäytöstä ovat tärkeitä.

  Ympäristöviisas viljelijä -hankkeen tavoitteena on kehittää ja ottaa käyttöön alueen haasteisiin vastaavia ratkaisuja, jotka edistävät kestävää, pohjoista ruuantuotantoa. Hanke lisää viljelijöiden tietämystä ja osaamista kestävistä viljelymenetelmistä sekä parantaa maatalouden mahdollisuuksia varautua ilmastonmuutokseen ja sen tuomiin haasteisiin.

  Lisätietoa

  Riina RahkilaLue lisää

  ProAgria Oulu / Oulun Maa- ja kotitalousnaiset
  Projektipäällikkö, ympäristöasiantuntija Riina Rahkila
  045 6578 717
  riina.rahkila@proagria.fi

  Suomen ympäristökeskus SYKE
  Projektipäällikkö, erikoistutkija Pasi Valkama
  0295 525 2219
  pasi.valkama@syke.fi