Töitä Suomesta - anna eväitä ja vastaa kyselyyn

05.08.2020

MTK, Suomen Kylät ja ProAgria perustivat keväällä Töitä Suomesta työvoimapalvelut Oy:n. Yhteisen yhtiön tarve on viime vuosina noussut esille, koska Suomesta puuttuu maaseudun elinvoiman kannalta tärkeä, selkeästi maaseutua ymmärtävä työvoimapalveluyritys.

Ajatuksenamme oli päättää yhtiön perustamisesta vasta myöhemmin tänä vuonna. Päätimme kuitenkin ottaa koronakriisissä ohjat käsiimme ja perustaa yhtiön auttamaan tiloja koronan aiheuttamassa kausityövoimapulakriisissä. Päätös nopeasta yhtiön perustamisesta kannatti, sillä yhtiö on pystynyt auttamaan tiloja kriisin yli ja löytänyt tarvittavan määrän työntekijöitä kotimaasta sekä järjestänyt suuren määrän tilauslentoja myös Ukrainasta. Yhtiön nimi ja toiminta on tullut tutuksi kaikkialla Suomessa.

Tällä hetkellä yhtiössä työskentelee neljä määräaikaisista työvoimaneuvojaa. Lisäksi oman toimen ohella yhtiössä toimivat kehittämispäällikkönä MTK:n Kati Kuula ja toimitusjohtajana MTK:n elinkeinojohtaja Marko Mäki-Hakola. Yhtiön tämän hetken toimintaan voi tutustua muun muassa osoitteessa www.töitäsuomesta.fi.

Yhtiön strategia valmistumassa

Nyt on aika katsoa tulevaisuuteen ja pohtia, miten Töitä Suomesta Oy toimii tulevaisuudessa. Linkin takana olevassa kyselyssä on mukana luonnos yhtiön strategiasta. Se on valmisteltu yhtiön hallituksessa ja strategiaryhmässä.  Mukana työssä on ollut myös yhtiön läheisistä kumppaneista koostuva neuvoa-antava ryhmä.

Yhtiön hallitus - Harri Mäkivuokko (ProAgria), Petri Rinne (Suomen Kylät) ja Marko Mäki-Hakola (MTK) - ottaa mielellään vastaan evästyksiä koskien yhtiön strategiaa ja tulevaa toimintaa. Kommentteja toivotaan oheisen Webropol-kyselyn kautta 16.8. klo 20 mennessä. Evästyksiä voitte antaa myös suoraan hallituksen jäsenille.

Omistajajärjestöt yhtiön vahvuus

Töitä Suomesta Oy:n tausta on vahva. Kolme omistajajärjestöä jäsenyhdistyksineen kattavat toiminnallaan koko Suomen. Yhtiö voi ottaa nopeasti paikkansa maaseudun työvoima-, rekrytointi- ja HR-palveluiden toteuttajana, jos järjestöjen jäsenet ottavat yhtiön omakseen. Tästä syystä yhtiön hallitus toivoo kyselyssä myös näkemyksiä siitä, millä keinoin jäsenyhdistykset haluaisivat olla mukana yhtiön toiminnassa. Vastauksia hyödynnetään yhtiön kehittämistyössä.

Yhtiön hallitus haluaa pitää toiminnan kevyenä. Suuri osa yhtiön saamista toimeksiannoista pyritään toteuttamaan ostopalveluina järjestön jäsenyhdistysten asiantuntemusta käyttäen. Tämä malli mahdollistaa yhtiön toimimisen kaikkialla Suomessa ja samalla vahvistaa myös alue- ja paikallisjärjestöjen toimintaa. Tekemässämme kartoituksessa tunnistimme MTK:n, Suomen Kylien ja ProAgrian jäsenyhdistyksistä kymmeniä toimihenkilöitä, joilla on yhtiön toimialaan liittyvää asiantuntemusta ja myös halukkuutta toimia osana Töitä Suomesta Oy:tä.

Markkinapotentiaalia yhtiöllä on paljon ja se on nopeasti saavutettavissa. Se kuitenkin vaatii, että mahdollisimman moni järjestöissä mukana oleva kannustaa käyttämään Töitä Suomesta Oy:n palveluita sekä myös itse hyödyntää niitä.

Yhtiön tulevat toimenpiteet

Yhtiön alkusyksyssä toiminta painottuu edelleen kausityövoiman saatavuuden turvaamiseen. Samalla valmistellaan yhtiön palveluita ja liiketoimintamallia, jolla yhtiö toteuttaa valmistuvaa strategiaansa. Selkeän toimintamallin luominen on myös edellytys yhtiön jatkotoiminnalle.

Syksyn aikana hallitus haluaa myös lisätä yhtiön tunnettuutta omistajajärjestöjen sisällä ja kartoittaa toiminnalle keskeisiä kumppanuuksia.

Otamme mielellämme vastaan kaikki evästykset ja ideat Töitä Suomesta Oy:n kehittämiseksi.

Terveisin Töitä Suomesta Oy:n hallitus
Harri Mäkivuokko
Marko Mäki-Hakola
Petri Rinne

 

töitäsuomesta.fi
Lue lisää