Tilusjärjestelyn vaikutus maatilan energian kulutukseen

Peltolohkojen etäisyydet tilan rakennuksista ovat kasvaneet vuosien varrella merkittävästi. Tilusten uudelleen järjestelyllä saadaan pirstoutuneita peltolohkoja yhdistettyä suuremmiksi peltolohkoiksi, jotka sijaitsisivat lähempänä kotitilaa. Työkoneet saataisiin toimitettua tehokkaasti pelloille, eikä tiellä kulutettuja ajokilometrejä syntyisi niin paljon. Viljelytehokkuus kasvaisi ja säästöä syntyisi taloudellisesti sekä ajallisesti. Tilusjärjestely voi muodostua ajankohtaiseksi myös uusien teiden rakentamisen myötä. Tällöin tien ylitystarve vähenisi. (Maanmittauslaitos 2013)

Lisätietoja tilusjärjestelystä:

http://www.maanmittauslaitos.fi/kiinteistot/maanmittaustoimitukset/tilusvaihto