Yhteystiedot sivulle >

• YmpäristöAgro-hanke
Taimi Mahosenaho
040 551 7807

• Maiseman- ja luonnonhoito, erityistuet
Maarit Satomaa
040 566 7924

• Eläinten hyvinvointi
Virpi Huotari
0400 786 933

• Luonnonmukainen tuotanto
Anna-Leena Vierimaa
0400138733                                                                                                                                                                                Olli Olli Valtonen
040 735 5519

• Ympäristötuen mukainen viljely
Risto Jokela
0400 285 294

• Lähiruoka
Soila Hiltunen
0400 182 584

• Maatalousmaankäytön uudet näkökulmat
Kartoittaja Mikko Marjomaa 040 5798529

• Tuki-infot
Anna-Leena Vierimaa
0400 138 733

• Maatilan energia
Esko Viitala
Piiriagrologi, energianeuvoja                                                                                                                                             0400 286033

• Lammastalous ympäristönhoitajana
Heini Rautiola, lammasneuvoja
045 6578708

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@proagria.fi

Tilan energiaomavaraisuuden lisääminen

Tarkasteltaessa maatilan uusiutuvan energian investointihankkeita, tärkeintä on tilan energiaomavaraisuuden lisääminen. Tällöin on selvitettävä, millä energiantuotantomuodolla saadaan sähköä tai lämpöä tuotettua edullisemmin verrattuna nykyisin käytössä olevaan menetelmään. EU:n energialinjaus sekä uusiutuvan energian kannustimet auttavat yrittäjää investoimaan uusiutuviin energialähteisiin.

Yksi maatilan mahdollinen energiantuotantotapa on biokaasuvoimala. Laitoksen kannattavuutta laskettaessa vain energiasta saatava hyöty, ei investointi välttämättä ole heti energiatuotannollisesti kannattava. Tilanne voi olla toinen kun huomioidaan laitoksen rejektin hyödyntäminen peltomaan lannoitteena.