Tilan energiaomavaraisuuden lisääminen

Tarkasteltaessa maatilan uusiutuvan energian investointihankkeita, tärkeintä on tilan energiaomavaraisuuden lisääminen. Tällöin on selvitettävä, millä energiantuotantomuodolla saadaan sähköä tai lämpöä tuotettua edullisemmin verrattuna nykyisin käytössä olevaan menetelmään. EU:n energialinjaus sekä uusiutuvan energian kannustimet auttavat yrittäjää investoimaan uusiutuviin energialähteisiin.

Yksi maatilan mahdollinen energiantuotantotapa on biokaasuvoimala. Laitoksen kannattavuutta laskettaessa vain energiasta saatava hyöty, ei investointi välttämättä ole heti energiatuotannollisesti kannattava. Tilanne voi olla toinen kun huomioidaan laitoksen rejektin hyödyntäminen peltomaan lannoitteena.