• proagriaoulu.fi » Päättyneet hankkeet » Mikä muuttuu 2015? » Tilaisuuksien luentomateriaalit

 • Yhteystiedot sivulle >

  • YmpäristöAgro-hanke
  Taimi Mahosenaho
  040 551 7807

  • Maiseman- ja luonnonhoito, erityistuet
  Maarit Satomaa
  040 566 7924

  • Eläinten hyvinvointi
  Virpi Huotari
  0400 786 933

  • Luonnonmukainen tuotanto
  Anna-Leena Vierimaa
  0400138733                                                                                                                                                                                Olli Olli Valtonen
  040 735 5519

  • Ympäristötuen mukainen viljely
  Risto Jokela
  0400 285 294

  • Lähiruoka
  Soila Hiltunen
  0400 182 584

  • Maatalousmaankäytön uudet näkökulmat
  Kartoittaja Mikko Marjomaa 040 5798529

  • Tuki-infot
  Anna-Leena Vierimaa
  0400 138 733

  • Maatilan energia
  Esko Viitala
  Piiriagrologi, energianeuvoja                                                                                                                                             0400 286033

  • Lammastalous ympäristönhoitajana
  Heini Rautiola, lammasneuvoja
  045 6578708

  Sähköpostit: etunimi.sukunimi@proagria.fi

  Tilaisuuksien luentomateriaalit

  2015

  Mikä muuttuu 2015 -hankkeen tuki-infokiertueen luentomateriaaleja
  Tilakohtaisia esimerkkejä, Anna-Leena Vierimaa/ProAgria Oulu
  Eläinten hyvinvointikorvaus, Anna-Leena Vierimaa/ProAgria Oulu
  Neuvo2020-järjestelmä, Anna-Leena Vierimaa/ProAgria Oulu
  Luomutuki 2015, Anna-Leena Vierimaa/ProAgria Oulu

  Tukihaku 2015, viherryttäminen ja täydentävät ehdot, Anne Koskinen/ELY-keskus 
  Ympäristösitoumukset, Johanna Helkimo/ELY-keskus (muokattu 17.4.2015)

  2014

  Maatalouden tulevaisuus loppuseminaari, 3.11.2014:
  Ohjelma
  Ilmastopolitiikka ja maatalous – uhka vai mahdollisuus?, puheenjohtaja Juha Marttila/ MTK
  Maatalouden merkitys vesiensuojelussa, ylijohtaja Timo Tanninen/ Ympäristöministeriö
  Suomen maatalouden muutos EU-aikana, professori Jyrki Niemi/ MTT
  Maaseudun tulevaisuus, tutkimusjohtaja Tuomas Kuhmonen/ Turun yliopisto
  Maaseutuelinkeinojen kehittämisen tiedotus-, koordinaatio– ja aktivointihankkeessa tehtyä, hankevetäjä Tuija Korhonen, MTK Pohjois-Suomi
  YmpäristöAgrossa tehtyä ja tulevaa, hankevastaava Taimi Mahosenaho/ ProAgria Oulu /Maa- ja kotitalousnaiset
  Ravinteiden tehokas kierrätys nyt ja tulevaisuudessa, vanhempi tutkija Pentti Seuri, MTT

  Tuki-infot, kevät 2014:
  Luentomateriaalikoonti

  Luomupäivät 19-20-2-2014 Rokua
  Luomunaudanlihantuotannon_talous_-tilastot_ja_mallit._t._lotjonen.pdf
  Maan_kasvukunnon_korjaaminen_joona_rokua.pdf
  Palkokasvitrokua_2014_arja_nykanen.pdf
  Sophia_albov_rokua_luomupaivat_(3).pdf
  Tenhon_tila.pdf
  Viljelykierto_leinonenpetri.pdf

  Maatalouden keskustelutilaisuus 13.1.2014, Kuusamo
  Kitka-Muha-hankkeen esittely, Teemu Ulvi / Suomen ympäristökeskus
  Lannan hyödyntäminen tehokkaasti, Anna-Maija Rautiainen / ProAgria Oulu

  Kitka- ja Posionjärvet - nykytila, maankäyttö ja merkitys alueella, Kati Häkkilä / Suomen ympäristökeskus
  Vinkkejä maiseman- ja luonnonhoitoon, Maarit Satomaa / ProAgria Oulu ja Oulun Maa- ja kotitalousnaiset
  Peltojen sijainti ja lohkokoot - vaikutukset maatalouteen ja ympäristöön alueella, Mikko Marjomaa / Maanmittauslaitos

  2013

  Ympäristöhankepäivät 14.1.2013, Seinäjoki:
  Hyvät käytännöt YmpäristöAgro, Taimi Mahosenaho

  Kosteikkojen monet mahdollisuudet 2.2.2013, Liminka:
  Kosteikkojen monet mahdollisuudet, tiedote ja ohjelma
  Kosteikkopäivä 2013, Sari Airas Metsähallitus
  Kosteikot vesienhoidossa, Kaisa Heikkinen SYKE
  Maatalouden kosteikkotuet ja uusi ohjelmakausi, Johanna Helkimo Pohjois-Pohjanamaan ELY-keskus
  Metsätalouden kosteikot, Irmeli Ruokanen Suomen Metsäkeskus
  Riistan elinympäristöjen hoito, Timo Eskola Metsähallitus
  Kivisaaren kosteikko Sydänmaan kylällä Kärsämäellä, Jorma Seppälä

  Tuki-infot, kevät 2013:
  Luentomateriaalikoonti

  Elintarvikelainsäädännön infopäivät, kevät 2013:
  Elintarvikelainsäädännön muutokset, helpotukset ja vaikutukset, Jaana Elo

  Kuusamon Puutarhapäivät Puutteenkylän Puutarhalla 16.-17.6.2103, Kuusamo:
  YmpäristöAgro mukana Puutarhapäivillä

  Parantuneella hedelmällisyydellä kestävät ja hyvinvoivat lehmät syksy 2013 (Nivala, Liminka ja Kuusamo):
  Osu oikeaan – Kiimantarkkailun rutiinit ja apuvälineet, Faba Osuuskunta
  Taulukko hedelmällisyyteen vaikuttavista sairauksista
  Näytteenotto-ohje 29.8.2013
  P4 testin tulkintaohje
   
  2012

  Tuki-infot 2012:
  Tukimuutokset 2012, ProAgria Oulu
  Uuden ohjelmakauden valmistelu, MTK Pohjois-Suomi
  Sähköinen tukihaku ja peltoalavalvonta, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
  Eläinvalvonnat, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
  Erityistuet, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
  Erityistukien käsittelijät, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
  Lomakemuutokset, kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen
  Erityistuet maisemanhoitoon, ProAgria Oulu
  Maatilojen energiasuunnitelma, ProAgria Oulu
   

  Maiseman- ja luonnonhoidon luentomateriaalit vuosi 2012:
  Maiseman- ja luonnonhoidon tuet, Maarit Satomaa 
  Maisemalaidunnus, Maarit Satomaa

  Kevään ajankohtaiset tukiasiat ja suoramyyntiin liittyvät asiat lammastiloille 24.3.2012:
  Lampaanlihan suoramyynti, Soila Hiltunen

  Kosteikkosuunnitteluinfo 28.3.2012:
  Ohjelma (pdf)

  2009
  Viljelymaan parantaminen ja lannoituksen suunnittelu ympäristötuen mukaisesti

  Ympäristötukiehtojen mukainen lannoitus vuonna 2009, Juha Sohlo
  Viljelymaan hoito ja kunnostaminen 2009, Risto Jokela
  Luonnonhoitopellot 2009, Juha Sohlo
  Lapiodiagnoosin pöytäkirja ja ohje 2009, Juha Sohlo