ProLiiderin tiimi

Hanketta on työstetty eteenpäin yhteistyössä ProAgria Oulun asiantuntijoiden, hankkeessa mukana olevien yritysten ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Jokaisella tiimiläisellä on oma roolinsa ja vastuualueensa hankkeessa.

Asiantuntijat vastaavat käytännön toteutuksesta ja ideoinnista hankesuunnitelman raamien mukaisesti. Tarpeet ja toiveet hankkeessa käsiteltävistä asioista tulevat yrittäjiltä. Yhteistyökumppanit yhdessä rahoittajan edustajan, asiantuntijoiden ja projektipäällikön kanssa ohjaavat hankkeen etenemistä ohjausryhmässä. Projektipäällikkö toimii hankkeen vetäjänä, ohjaa tiimin työskentelyä, seuraa taloutta ja toimii keskustelulinkkinä tiimin ympärillä.

ProLiideri on tiiminsä näköinen: innokas, eteenpäin pyrkivä ja toimintaansa kehittävä, vastuullista tulevaisuutta silmällä pitäen!

Hankkeessa mukana olevien yrittäjien esittelyt löytyvät täältä.

Yhteistyökumppanien esittelyt löytyvät täältä.

Hankkeen asiantuntijoiden esittelyt löydät klikkaamalla tästä.