• proagriaoulu.fi » Hankkeet » Päättyneet hankkeet » MaitoLiideri » MaitoLiiderin tuloksia » Tietoa päätöksenteon tueksi
 • Tietoa päätöksenteon tueksi

  Johtaminen vaatii tietoa yrityksen toiminnasta, jotta osataan tehdä oikeita päätöksiä ja valintoja. Tietoa ja dataa tuotetaan tiloilla valtavia määriä ja analysoimalla tietoa voidaan varmistua siitä, että tehdyt päätökset on oikeita. Analysoitu tieto ja data tuodaan osaksi päätöksentekoprosessia. Pelkästään oman tilan tietojen tietäminen ei välttämättä auta eteenpäin. Tietojen vertaileminen eri yrityksien välillä auttaa näkemään oman tilanteen ja löytämään tärkeimmät kehittämiskohteet.

  Tiedon lisäksi on erittäin tärkeää hahmottaa kokanaisuudet ja nähdä yhteydet eri asioiden välillä. Talousluvut kertovat tilan taloudellisen aseman, mutta ongelmatilanteissa ratkaisu löytyy päivittäisestä tekemisestä. Toisaalta hyvät tuotannon tunnusluvut ei välttämättä tarkoita hyvää taloudellista tulosta. Tämän vuoksi yritystä johdettaessa pitää pystyä näkemään kokonaisuus, keräämään oikea tieto ja seuraamaan oikeita mittareita, jotta löydetään oikeat toimenpiteet parhaan mahdollisen tuloksen saavuttamiseksi.

  MaitoLiideri-hankkeen aikana kävimme läpi paljon erilaisia työkaluja ja -tapoja, joita voidaan hyödyntää tiedon keräämisessä päätöksenteon tueksi. Eikun tietoa hyödyntämään!

  Testattuja työkaluja

  Luken kehittämän poikimavälilaskurin avulla voidaan laskea lehmäpaikan tuottamaa katetta

  S.M.A.R.T-työkalun avulla voidaan määritellä tavoitteet ja löytää oikeat mittarit

  Taloudellinen tilanne tilalla -työkalulla voit analysoida talouslukuja eri näkökulmista

  Testipäivien raportit

  Talouslukujen vertailua pienryhmässä