• proagriaoulu.fi » Mikä muuttuu 2015? » YmpäristöAgron tiedotteet » Terveet ja Hyvinvoivat Naudat - Nuorison terveyden varmistaminen turvaamis- ja kasvuvaiheissa

 • Yhteystiedot sivulle >

  • YmpäristöAgro-hanke
  Taimi Mahosenaho
  040 551 7807

  • Maiseman- ja luonnonhoito, erityistuet
  Maarit Satomaa
  040 566 7924

  • Eläinten hyvinvointi
  Virpi Huotari
  0400 786 933

  • Luonnonmukainen tuotanto
  Anna-Leena Vierimaa
  0400138733                                                                                                                                                                                Olli Olli Valtonen
  040 735 5519

  • Ympäristötuen mukainen viljely
  Risto Jokela
  0400 285 294

  • Lähiruoka
  Soila Hiltunen
  0400 182 584

  • Maatalousmaankäytön uudet näkökulmat
  Kartoittaja Mikko Marjomaa 040 5798529

  • Tuki-infot
  Anna-Leena Vierimaa
  0400 138 733

  • Maatilan energia
  Esko Viitala
  Piiriagrologi, energianeuvoja                                                                                                                                             0400 286033

  • Lammastalous ympäristönhoitajana
  Heini Rautiola, lammasneuvoja
  045 6578708

  Sähköpostit: etunimi.sukunimi@proagria.fi

  Terveet ja Hyvinvoivat Naudat - Nuorison terveyden varmistaminen turvaamis- ja kasvuvaiheissa

  05.09.2014

  Tämä tiedote on laadittu YmpäristoAgro-hankkeen eläinten hyvinvointiosiohon. YmpäristöAgrohankkeen eläinten hyvinvointiosio jakaa tietoutta tuotantoeläinten hyvinvoinnin edistämiseksi liittyen menetelmiin, tukijärjestelmiin, lainsäädäntöön ja hyviin käytäntöihin. Kolmen kuukauden ikäinen, hyvin kasvatettu vasikka painaa vähintään 100 kiloa ja on lihaksikas ja kiiltäväkarvainen. Tästä eteenpäin kasvu myös jatkuu voimakkaana ja painoa tulee 800–900 g päivässä aina vuoden ikään asti. Kasvu vaatii paitsi rehua, niin myös hyvät olosuhteet eläinten hyvinvoinnin turvaamiseksi.

  Ruokinta

  Vieroitettu vasikka tarvitsee hyvälaatuisen karkearehun lisäksi riittävästi hyvin sulavaa väkirehua. Sopivaa väkirehua ovat kaupalliset nuorkarjarehut tai kotoiset viljat täydennettynä valkuaisella ja kivennäis- ja vitamiinilisillä. Ruokinta tulee toteuttaa myös nuorkarjalle ruokintasuunnitelman mukaan ja analysoiduista rehuista. Hyvin ruokittu pikkuhieho on lihaksikas, kiiltäväkarvainen ja kuntoluokaltaan 2,5.

  Olosuhteet

  Nuortenkin eläinten välille muodostuu ryhmässä oma dynamiikkansa, ns. nokkimajärjestys. Siirto toiseen ryhmään tai uuden eläimen tuominen ryhmään sekoittaa aina laumajärjestystä ja aiheuttaa stressiä, mikä näkyy esimerkiksi syönnin vähenemisenä. Ryhmät tulisi siis pitää mahdollisimman yhtenäisinä. Kun ryhmät kootaan heti aluksi saman ikäisistä eläimistä, vähenee tarve siirtoihin. Tavoite on, ettei ryhmän eläinten välillä ole yli kuukauden ikäeroa. Nuorkarjan hyvä ja tasainen kasvu vaatii riittävästi tilaa syömiseen ja lepoon. Jos tilasta on puutetta, jää porukan pienin aina viimeiseksi ja sen kasvu heikkenee edelleen. Tasaiset ryhmät pysyvätkin tasaisina, kun kaikilla eläimillä on esteetön pääsy ruokintapöydälle ja makuupaikalle.

  Pehmeä ja mukava makuualusta on kasvavalle eläimellä tärkeä. Makuualustan on oltava kiinteä ja siinä tulee maton tai patjan lisäksi olla riittävä määrä kuivikkeita. Makuupaikkoja tulee olla vähintään sama määrä kuin eläimiä ja niiden mitoitus tulee olla sopiva kulloisellekin eläinryhmälle.

  Terveys

  Yleisin tässä vaiheessa nuorkarjaa vaivaava sairaus on hengitystietulehdus. Kyseessä voi olla joko aikaisemmin pikkuvasikkavaiheessa saatu tartunta, joka on kroonistunut tai sitten kokonaan uusi tulehdus. Eläinten tarkkailu on jälleen kerran avainasemassa: sairaat eläimet pitää löytää ryhmästä heti, eristää ne ja lääkitä tarvittaessa.

  Seuraa kasvua

  Turvaamis- ja kasvuvaiheessa olevien nautojen tärkein tehtävä on kasvaa. Jotta hoidon, ruokinnan ja olosuhteiden onnitumista voidaan arvioida ja tarvittaessa parantaa, pitää eläinten kasvua seurata. Mittaa siis eläimet kolmen kuukauden iässä sekä uudelleen noin 10 kuukautisina. Jos kasvu on ollut tavoitteiden mukaista, hieho painaa silloin 300 kg ja on kuntoluokaltaan kolme. Hidas kasvu tai lihominen tarkoittaa, että ruokintaa on muutettava. Kasvutavoitteet on saavutettava myös laiduntavilla eläimillä. Huono kasvu tai laihuus on merkki liian niukasta rehustuksesta tai sairauksista eli toiminnassa on jotain korjattavaa.

  Teksti:
  Virpi Kurkela, ProAgria Oulun terveydenhuoltoeläinlääkäri, virpi.kurkela@proagria.fi

  Lisätietoa:
  Vasikasta huippulypsylehmäksi 2012, Tieto tuottamaan 137. ProAgria Keskusten Liitto. www.proagria.fi/julkaisut
  Minna Norismaa, Nuorkarjan ruokintaohjeistus. https://www.proagriaoulu.fi/fi/nuorkarja/

   

  Tietokantavirhe: Table 'proagria_proagria.hp_sivut' doesn't exist