• proagriaoulu.fi » Mikä muuttuu 2015? » YmpäristöAgron tiedotteet » Terveet ja Hyvinvoivat Naudat - hyvinvointia sekä laitumella että navetassa

 • Yhteystiedot sivulle >

  • YmpäristöAgro-hanke
  Taimi Mahosenaho
  040 551 7807

  • Maiseman- ja luonnonhoito, erityistuet
  Maarit Satomaa
  040 566 7924

  • Eläinten hyvinvointi
  Virpi Huotari
  0400 786 933

  • Luonnonmukainen tuotanto
  Anna-Leena Vierimaa
  0400138733                                                                                                                                                                                Olli Olli Valtonen
  040 735 5519

  • Ympäristötuen mukainen viljely
  Risto Jokela
  0400 285 294

  • Lähiruoka
  Soila Hiltunen
  0400 182 584

  • Maatalousmaankäytön uudet näkökulmat
  Kartoittaja Mikko Marjomaa 040 5798529

  • Tuki-infot
  Anna-Leena Vierimaa
  0400 138 733

  • Maatilan energia
  Esko Viitala
  Piiriagrologi, energianeuvoja                                                                                                                                             0400 286033

  • Lammastalous ympäristönhoitajana
  Heini Rautiola, lammasneuvoja
  045 6578708

  Sähköpostit: etunimi.sukunimi@proagria.fi

  Terveet ja Hyvinvoivat Naudat - hyvinvointia sekä laitumella että navetassa

  01.07.2014

  Tämä tiedote on osa YmpäristöAgro-hanketta. Hankkeen tiedotusosion tehtävänä on kerätä tietoa mm. eläinten hyvinvointiin liittyvistä ajankohtaisista aiheista. Tiedotteen on kirjoittanut ProAgria Oulun terveydenhuoltoeläinlääkäri Virpi Kurkela.(virpi.kurkela@proagria.fi)

  Onnistunut laiduntaminen takaa naudalle tärkeät viisi vapautta: suurikokoisen märehtijän luontaiset käyttäytymistarpeet toteutuvat, laiduntajalla on hyvät mahdollisuudet syödä, juoda ja märehtiä, laidun on mukava alusta maata ja liikkua. Laitumella on paljon tilaa, joten tautipaine on pienempi samoin kuin lauman muiden eläinten aiheuttama sosiaalinen stressi. Lehmän kannalta hyvät, viisi vapautta sallivat olosuhteet voi kesällä kuitenkin toteuttaa myös navetassa.

  Jos lehmä saa vapaasti valita, mieluisinta laidunnusaikaa ovat viileät kesäyöt. Keskipäivän paahteessa hyvin ilmastoitu navetta tarjoaa usein paremmat olosuhteet kuin avoin laidun. Parsinavetoissa lehmien on päästävä laitumelle tai jaloittelemaan kesäaikaan. Talven jälkeen laidunkaudella parsilehmät saavat kaivattua liikuntaa, joka edistää lehmien terveyttä monin tavoin. Nykyaikaisessa, hyvin suunnitellussa ja hoidetussa pihattonavetassa lehmät liikkuvat jatkuvasti ja käyvät syömässä ja robottinavetassa lypsylläkin vapaasti. Verhoseinäpihatossa kesätuulet pääsevät puhaltamaan koko navetan läpi. Ruokinta pysyy tasaisena hyvälaatuisella säilörehulla. Lehmä arvostaa rutiineja ja haluaa asioiden pysyvän mahdollisimman samanlaisina päivästä ja kuukaudesta toiseen. Kaikki muutokset, vaikkakin näennäisesti hyväänkin suuntaan, stressaavat eläintä. Näistä syistä moni pihattolehmä viettää kesänsä navetassa. Joka navetassa on kuitenkin eläinryhmiä, joiden laiduntaminen onnistuu helposti. Esimerkiksi tiineille hiehoille laidunnus kannattaa järjestää.

  Tutkimuksissa on löydetty yhteys hyvän terveyden ja laiduntamisen välillä. Jalkaterveys on parempi laiduntavilla tiloilla ja ontuva lehmä paranee nopeammin laitumella kuin betonialustalla. Laitumella lehmät näyttävät kiimansa paremmin ja poikimisen jälkeiset kohtutulehdukset ovat vähäisempiä, joten hedelmällisyyteen laiduntamisella on positiivinen vaikutus. Hyvät vaikutukset jäävät kuitenkin saavuttamatta, jos laidunnus tarkoittaa rajuja muutoksia rehustukseen tai esimerkiksi utaretulehduksia. Onnistuakseen laiduntaminen on suunniteltava ja toteutettava hyvin. Perusedellytys on riittävä laidunala lähellä navettaa ja sitä ei kaikissa tilanteissa ole mahdollista järjestää. Siksi lehmän hyvinvoinnin ja terveyden kannalta parhaat olosuhteet on aina mietittävä tilakohtaisesti.

  Lisätietoa laidunnuksesta (kesäkuu 2014):
  www.proagriaoulu.fi/files/maitomanagement/laiduntaminen.pdf
  www.proagriaoulu.fi/files/maitomanagement/onnistunut_laiduntaminen_2012.pdf

  Tietokantavirhe: Table 'proagria_proagria.hp_sivut' doesn't exist