• proagriaoulu.fi » Mikä muuttuu 2015? » YmpäristöAgron tiedotteet » Terveet ja Hyvinvoivat Naudat - Eläinten ja navetan puhtaus

 • Yhteystiedot sivulle >

  • YmpäristöAgro-hanke
  Taimi Mahosenaho
  040 551 7807

  • Maiseman- ja luonnonhoito, erityistuet
  Maarit Satomaa
  040 566 7924

  • Eläinten hyvinvointi
  Virpi Huotari
  0400 786 933

  • Luonnonmukainen tuotanto
  Anna-Leena Vierimaa
  0400138733                                                                                                                                                                                Olli Olli Valtonen
  040 735 5519

  • Ympäristötuen mukainen viljely
  Risto Jokela
  0400 285 294

  • Lähiruoka
  Soila Hiltunen
  0400 182 584

  • Maatalousmaankäytön uudet näkökulmat
  Kartoittaja Mikko Marjomaa 040 5798529

  • Tuki-infot
  Anna-Leena Vierimaa
  0400 138 733

  • Maatilan energia
  Esko Viitala
  Piiriagrologi, energianeuvoja                                                                                                                                             0400 286033

  • Lammastalous ympäristönhoitajana
  Heini Rautiola, lammasneuvoja
  045 6578708

  Sähköpostit: etunimi.sukunimi@proagria.fi

  Terveet ja Hyvinvoivat Naudat - Eläinten ja navetan puhtaus

  12.11.2014

  Tämä tiedote on laadittu YmpäristoAgro-hankkeen eläinten hyvinvointiosiohon. YmpäristöAgrohankkeen eläinten hyvinvointiosio jakaa tietoutta tuotantoeläinten hyvinvoinnin edistämiseksi liittyen menetelmiin, tukijärjestelmiin, lainsäädäntöön ja hyviin käytäntöihin.

  Eläinten puhtaus on sekä hyvinvoinnin että terveyden perusedellytys. Esimerkiksi utareterveys on paras ja tankkimaidon solut ovat alhaisemmalla tasolla silloin, kun maito lypsetään puhtaista lehmistä ja puhtaassa navetassa. Puhtaat lehmät ovat varmasti kaikkien tavoite, mutta miten päästä tavoitteeseen?

  Estä tilasokeus
  Hoitajan silmä tottuu lehmien likaisuuteen yllättävän nopeasti ja huonoa tilannetta ryhtyy helposti pitämään normaalina. Tilasokeuden estämiseen auttavat vierailut toisten navetoissa ja mielipiteen kysyminen omassa navetassa käyviltä vierailijoilta: neuvojilta, eläinlääkäreiltä ja seminologeilta.

  Huolehdi, että lehmien jalat pysyvät puhtaina
  Jotta utare pysyy puhtaana, on jalkojenkin oltava puhtaat. Likaiset jalat sotkevat parren takaosan ja lehmän maatessa myös utareen. Pihatossa jalkojen puhtauteen vaikuttaa ennen kaikkea lantakäytävien puhtaus, mutta myös eläintiheys (mitä enemmän eläimiä, sitä likaisempaa), ruokinta (lannan koostumus) ja navetan suunnittelu (2-rivisessä enemmän käytäväpinta-alaa kuin 3-rivisessä). Lannanpoiston on toimittava niin tehokkaasti, että lehmän jalan alaosakin on puhdas.

  Lehmälle mukava parsi on myös puhdas
  Yleinen harhaluulo on, että lehmien likaisuus johtuu parren liian suuresta koosta. Asiaa lähemmin tarkastellen huomaa, että lehmät eivät käytä partta oikein vaan makaavat vinossa ja sontivat parren kulmiin. Syynä ei suinkaan ole parren liika leveys, vaan jokin este parren etuosassa, jonka takia lehmä etsii lisätilaa asettumalla makaamaan vinoon. Este voi olla esimerkiksi liian matalalla tai takana sijaitseva niskapuomi, parren etuosan poikittaiset putket tai liian lähellä seinää oleva parsi.

  Kun parsi on mukava, lehmä käy siihen viipymättä makuulle. Likaisilla käytävillä seisoskelu vähenee ja makuuaika pitenee. Kun lehmä viettää mahdollisimman paljon aikaansa parressa maaten, sen terveys paranee. Runsas kuivitus tekee parsista mukavammat ja lehmien puhtauden kannalta enemmän kuiviketta on aina parempi.

  Edellä mainittujen asioiden lisäksi on tärkeää pitää lypsylaitteisto puhtaana. Erityisesti robotin ja sen ympäristön on oltava hygieeninen. Navetan vuosipesua ei pidä unohtaa ja kärpästorjunta on syytä aloittaa keväällä ajoissa.

   

  Erityisryhmille erityishuomiota
  Kaikkien eläinryhmien puhtaus on tärkeää, eikä tilanne saa koskaan päästä niin pahaksi, että eläimille syntyy lantapanssaria. Jos eläimet näyttävät likaantuvan, tilanteen voi korjata lisäämällä reilusti sekä kuivikkeen määrää että kuivituskertoja sekä tehostamalla lannanpoistoa. On kuitenkin joitain eläinryhmiä, joiden puhtaus on aivan erityisen tärkeää terveyden kannalta. Näitä ovat juottovasikat, siirtymäkauden eläimet kolme viikkoa ennen ja jälkeen poikimisen sekä lisäksi umpeenmenevät lehmät. Kosteus ja likaisuus tarkoittavat vasikoilla ripuleita ja poikivilla utare- ja kohtutulehduksia. Umpeenmenevät lehmät ovat herkkiä saamaan utaretulehduksen, joka pahimmassa tapauksessa säilyy utareessa umpiajan yli ja aiheuttaa sairastumisen vasta poikimisen jälkeen. Siksi osaston, jossa on umpeutettavia lehmiä, kuivituksen ja lannanapoiston on oltava huipputasoa.

  Tämän tiedotteen YmpäristöAgro II-hankkeelle on laatinut:
  Virpi Kurkela, terveydenhuoltoeläinlääkäri, ProAgria Oulu
  virpi.kurkela@proagria.fi

  Tietokantavirhe: Table 'proagria_proagria.hp_sivut' doesn't exist