• proagriaoulu.fi » Mikä muuttuu 2015? » YmpäristöAgron tiedotteet » Terveet ja Hyvinvoivat Lypsylehmät - hallitse hedelmällisyys

 • Yhteystiedot sivulle >

  • YmpäristöAgro-hanke
  Taimi Mahosenaho
  040 551 7807

  • Maiseman- ja luonnonhoito, erityistuet
  Maarit Satomaa
  040 566 7924

  • Eläinten hyvinvointi
  Virpi Huotari
  0400 786 933

  • Luonnonmukainen tuotanto
  Anna-Leena Vierimaa
  0400138733                                                                                                                                                                                Olli Olli Valtonen
  040 735 5519

  • Ympäristötuen mukainen viljely
  Risto Jokela
  0400 285 294

  • Lähiruoka
  Soila Hiltunen
  0400 182 584

  • Maatalousmaankäytön uudet näkökulmat
  Kartoittaja Mikko Marjomaa 040 5798529

  • Tuki-infot
  Anna-Leena Vierimaa
  0400 138 733

  • Maatilan energia
  Esko Viitala
  Piiriagrologi, energianeuvoja                                                                                                                                             0400 286033

  • Lammastalous ympäristönhoitajana
  Heini Rautiola, lammasneuvoja
  045 6578708

  Sähköpostit: etunimi.sukunimi@proagria.fi

  Terveet ja Hyvinvoivat Lypsylehmät - hallitse hedelmällisyys

  03.12.2014

  Tämä tiedote on osa YmpäristöAgro-hanketta. Hankkeen tiedotusosion tehtävänä on kerätä tietoa mm. eläinten hyvinvointiin liittyvistä ajankohtaisista aiheista. Tiedotteen on kirjoittanut ProAgria Oulun terveydenhuoltoeläinlääkäri Virpi Kurkela.

  Hyvän tuotoksen takaamiseksi lypsylehmän tulisi poikia reilun vuoden välein. Poikimavälin kohtuuton venyminen altistaa lehmää erilaisille sairauksille ja se tulee poistetuksi todennäköisemmin kuin hedelmällisyydeltään hyvä lehmä. Ensikoilla hedelmällisyys on suurin syy teurastuspäätökseen. Kun tavoitteena on kestävä ja tuottava karja, on hedelmällisyys oltava kunnossa.

  Hedelmällisyys mittaa managementtia

  Jotta lehmä poikimisen jälkeen tiinehtyisi ilman ongelmia, on monen asian osuttava kohdalleen. Kaikki sairaudet, jotka vaivaavat eläintä korkeimman tuotoksen aikaan, heikentävät sen mahdollisuuksia helppoon tiinehtymiseen. Poikimakarsinan puhtaus, oikea-aikainen poikima-apu ja nopea reagointi mahdollisiin sairauden oireisiin varmistavat osaltaan synnytysteiden nopean palautumisen normaaliksi.

  Ruoki lehmät hyvään kiimaan

  Lehmä on aina poikimisen jälkeen jonkinasteisessa energiavajeessa. Kun lehmän kuntoluokka on kohdallaan ja ruokinta kunnossa, tilanne korjaantuu kuitenkin pian ja suurimmalla osalla lehmistä kiimakierto käynnistyy 50 pv mennessä poikimisen jälkeen. Vaikka myös vitamiineilla ja hivenaineilla on tutkimusten mukaan vaikutusta, tulee suurin ruokinnan vaikutus hedelmällisyyteen ehdottomasti perusasioiden kautta: energia ja valkuaisruokinta on oltava tasapainossa, lehmän karkearehu-väkirehusuhteen kunnossa ja syöntikyvyn maidontuotannon vaatimalla tasolla. Maitotila-asiantuntijan tekemän päivälaskelman avulla voi helposti tarkistaa ruokinnan onnistumisen.

  Olosuhteet kuntoon

  Lehmä voi toimia luontaisen kiimakäyttäytymisensä mukaisesti vain, jos olosuhteet ovat kunnossa. Hyppykäyttäytyminen vaatii pitävät lattiat ja terveet jalat. Jos eläintiheys navetassa on sopiva ja navetan mitoitukset riittävän väljät, myös arvioasteikossa alimpana olevat ensikot uskaltavat näyttää kiimansa. Kunnon valaistus 16 tuntia päivässä vahvistaa kiimojen näkymistä.

  Seuraa ja suunnittele

  Tietoa hedelmällisyyden tunnusluvuista saa tuotosseurannan raporteista. Tuorein tilanne näkyy ProTuotos kausiraportin yhteenvedossa. Tunnuslukuja tarkasteltaessa kannattaa muistaa, että osa niistä kertoo melko kaukaisista tapahtumista. Esimerkiksi poikimaväliin tarvitaan eläimeltä kaksi poikimista ja luku on siis tuoreimmillaan heti poikimisen jälkeen ja silloinkin yli 9 kuukautta vanhaa tietoa. Useaan kertaan siemennetyn ja hoidetun eläimen huono hedelmällisyys taas ei näy poikimavälissä ollenkaan, jos eläin joudutaan poistamaan. Uusimattomuusprosentti on hyvin nopea mittari ja toimiva etenkin, kun lehmät tiineystarkastetaan säännöllisesti. Lisätietoa tunnusluvuista ja niiden tulkinnasta saat omalta maitotilaneuvojaltasi.

  Lisätietoa:
  Virpi Kurkela, terveydenhuoltoeläinlääkäri, ProAgria Oulu
  virpi.kurkela@proagria.fi

  Tietokantavirhe: Table 'proagria_proagria.hp_sivut' doesn't exist