• proagriaoulu.fi » Ajankohtaista » Uutiset » Oman lähiympäristön vaaliminen etenee hyvillä esimerkeillä ja yhteistyöllä – kampanjassa etsitään maisema- ja luontotekoja
 • Oman lähiympäristön vaaliminen etenee hyvillä esimerkeillä ja yhteistyöllä – kampanjassa etsitään maisema- ja luontotekoja

  26.04.2023

  Tänäkin vuonna Maa- ja kotitalousnaisten toimintaan kuuluu aiemmilta vuosilta tuttu maisematekokampanja. Uutuutena tänä vuonna on yhdistyksillemme tilattavissa näyttelyaineistoa esimerkiksi kylätaloille tai kirjastolle pystytettäväksi MKN 90 v. juhlavuoden tiimoilta. Ympäristöaiheisen näyttelyn järjestäminen voi olla myös maisematekoon osallistumista.

  Jokinäkymä
  Vesistönäkymä. Kuva: Taimi Mahosenaho

  Oma elinympäristö ja oman kotikylän maaseutumaisema ovat meille useimmalle tärkeitä. Aktiivinen maatalous ja asuminen pitävät osaltaan maisemia hoidettuina. Rakennuskanta, vesistöt, viljelykset, perinneympäristöt sekä ympäröivä luonto yhdessä muodostavat kokonaisuutta. Ympäristöstä voidaan nostaa esille helmiä vaalimalla tiettyä luonto- tai maisemakohdetta tai ohjata kasvillisuutta tiettyyn suuntaan hoidon avulla.  

  Luonnon huomioiminen maisemassa

  Avoimessa viljelymaisemassa on hyvä myös vaalia ja huomioida luonnonkasvien, lintujen, eläinten, pölyttäjien ja monien muiden eliölajien elinpaikkoja.   Tähän liittyy esimerkiksi pienimuotoisten niittymäisten alojen vaaliminen osana maisemaa. Myös sopivasti säästetty pajuryhmä voi olla hyväksi luonnon lajeille.

  Luonnonhoitoa voi olla myös niittymäisten alojen perustaminen, jokivarsien sekä vesiuomien rantojen hoito puoliavoimina sekä myös haitalliseksi luokiteltujen vieraslajien kurissa pitäminen. Myös pihapiireissä voi huomioida näitä asioita.

  Haitallisten vieraslajien tunnistaminen ja poistaminen

  Haitalliset vieraslajit kannattaa poistaa ennen kun ne pääsevät leviämään. Haitallisia lajeja ovat mm. lupiinit, kurtturuusut, jättipalsamit sekä pahimpana jättiputket. Hoitamattomille alueille levittyään vieraskasvit valloittavat kasvupaikan. Yllättäen poistettavia jättiputkiesiintymiä on myös Pohjois-Pohjanmaalta löytynyt luultua enemmän ja torjuntaa on jo aloitettu.

  Etsinnässä on sopivia yrittäjiä torjuntatyötä tekemään. Lisäksi tarkoituksena on saada havainnot vieraslajit.fi-karttapaikalle asian laajuuden ja mahdollisen lisäavun tarpeen selvittämiseksi esimerkiksi Kalajokilaakson alueelle.


  Jättiputki. Alavieskalaisen Charcoal Finland Oy:n Seppo Pyy kertoo EcoKoivu-tisleen käytöstä haitallisen jättiputken torjunnassa. Koivutislettä on Nivalassakin käytetty onnistuneesti jättiputken mekaanisen torjunnan apuna laittamalla tislettä katkaistun jättiputken onttoon varteen.

  Lisätietoa haitallisista vieraslajeista ja torjunnasta on osoitteessa vieraslajit.fi.

  Niittyjen hoidon periaatteita ja kohteita

  Kuva: Kalle Hellström

  Niittyjä hoidetaan estämällä umpeenkasvu ja pitämällä alue avoimena raivaamalla, laiduntamalla suunnitelmallisesti rajallisella eläinmäärällä ilman lisärehua tai niittämällä sekä poistamalla samalla kasvimassaa. Useimmiten niittykasveja löytyy perinteisiltä asuinpaikoilta avoimina pysyneiltä alueilta, joita on aiemmin laidunnettu tai niitetty, mutta joita ei ole muokattu tai lannoitettu. Niittymäisiä kohtia löytyy myös teiden varsilta ja pihapiirien reuna-alueilta.

  Hoidossa on tärkeää pitää ei toivotut liian aggressiiviset lajit kurissa, etteivät ne valloita tilaa pienemmiltä niittykasveilta. Niittykasvillisuutta kehittyy helpoimmin alueille, joita on pitkän ajan kuluessa hoidettu avoimena, kerätty niittoheinä pois, mutta ei ole muokattu tai lannoitettu. Kuivahkot alueet eivät rehevöidy niin helposti kuten multavat ja ravinteikkaat maat.

  Lainattavat pienoisnäyttelyt yhdistystemme käyttöön – varauksia otetaan vastaan

  90 v. juhlavuoden kunniaksi olemme koostaneet Maa- ja kotitalousnaisten yhdistysten käyttöön maksuttomasti lainattavia pienoisnäyttelyitä. Näyttelyjä kierrätetään kylältä toiselle varauslistan mukaan. Lainattavissa on kolme erilaista teemaa Maa- ja kotitalousnaisten tunnuksilla ja väreissä. Samalla viestimme järjestöstämme ja toiminnastamme ulospäin. Lue lisää ja tutustu pienoisnäyttelyaiheisiin täällä.

  Ensimmäinen näyttely luonnonhoidosta, vieraslajeista ja niityistä on varattu Nivalan kirjastolle 19.4.–7.5.2023. Nivalasta näyttely siirtyy Oulaisiin, jossa Honkaranta-Käpylän yhdistys järjestää näyttelyn kirjastolle. Tavoite on, että yhdistykset järjestävät näyttelyitä omatoimisesti ja samalla voivat tiedottaa oman yhdistyksensä toiminnasta.

  Maa- ja kotitalousnaisten näyttelyavajaiset Nivalan kirjastolla 19.4.2023. Kuvassa EcoKoivu-tisleen esittelijät vieraskasvin torjunnassa (vas.), asiantuntijoina Kalle Hellström Maa- ja kotitalousnaisista ja Ulla-Maija Välikangas Nivalan kaupungilta.

  Maa- ja kotitalousnaisten luonto- ja maisemateko yhdistyksille ja yksityisille

  Perustaisitteko tai hoitaisitteko niittyä, torjuisitteko sen ensimmäisen haitallisen vieraslajiesiintymän, kohentaisitteko vanhan rakennuksen, kunnostaisitteko kosteikkoa vai harventaisitteko reunavyöhykettä tai jokimaiseman näkymää? Pienikin teko voi olla luonnolle ja kulttuurimaisemalle iso teko ja se voi olla miltä tahansa maiseman- ja luonnonhoidon alalta. Ilmoita kesälle 2023 suunnittelemanne kohde mielellään jo ennen kesää maiseman- ja luonnonhoidon asiantuntija Kalle Hellströmille.

  Lopullinen kilpailuaika päättyy syyskuussa ja valtakunnallinen voittaja julkistetaan joulukuussa 2023. Kilpailuun pääsee mukaan täyttämällä tiedot suoraan nettiin.

  Tunnustuksen voi saada yksittäinen henkilö, yhdistys, yhteisö, talkooporukka tai muu taho. Kilpailussa palkitaan alueellisia maisematekoja sekä myönnetään valtakunnallinen tunnustus.

  Kilpailuun osallistuva maisemateko voi olla esimerkiksi:

  • kunnostettu rakennus tai rakenne tai esim. luontopolku
  • hoidettu niitty tai maisemapelto
  • vieraslajien kitkentä-, niitto- tai raivauskohde
  • kunnostettu maisema, piha-alue tai muu ympäristökohde
  • maisemaraivauskohde
  • hoidettu ja kunnostettu kosteikko tai ranta-alue
  • laadittu ympäristönäyttely tai esitys

  Lisätietoja:

  Teksti: Taimi Mahosenaho, maisema- ja ympäristöasiantuntija, 040 5517807, taimi.mahosenaho@maajakotitalousnaiset.fi

  Maisematekokilpailu: Kalle Hellström, maiseman- ja luonnonhoidon asiantuntija, puh. 043 825 5253, kalle.hellstrom@maajakotitalousnaiset.fi

  Oulun Maa- ja kotitalousnaisten paikallisyhdistys! Haluaisitteko järjestää oman näyttelyn lainattavien materiaalien avulla?

  Kysy lisää ja varaa pienoisnäyttelyitä maksuttomasti:
  vs. toiminnanjohtaja, yritysasiantuntija Tuula Kokko, p. 0408644946, tuula.kokko@maajakotitalousnaiset.fi