• proagriaoulu.fi » HevosAgro » Tallirakentaminen
 • Tallirakentaminen

  Lordalex;Talleja rakennetaan yhä enemmän ja vanhoja tiloja otetaan uuskäyttöön. Rakennusprojekti on niin yrittäjälle kuin pienen kotitallin rakentajallekin ainutkertainen tapahtuma. Hyvä suunnittelu on avainasia myös tallityömaalla. Tallin suunnittelu alkaa tarveharkinnasta ja taloudellisten rajojen selvityksestä. Millaista ja minkä kokoista toimintaa suunnitellaan nyt ja tulevaisuudessa vai onko haaveena talli omille hevosille omaan pihaan? Tehdäänkö uutta vai korjataanko vanhaa?

  Ammattisuunnittelijan käyttö ja viranomaisneuvottelut vaikuttavat ratkaisevasti rakennusprojektin onnistumiseen. Hyvien asiantuntijoiden etsimiseen kannattaa panostaa; järkevintä on käyttää eläinsuoja- tai tallirakentamiseen erikoistuneita suunnittelijoita, jotka tuntevat eläinsuojelu- ja ympäristölainsäädännön vaatimukset tallirakentamiselle. Hyvä suunnittelu tuottaa toimivat tilat juuri rakentajan omiin tarpeisiin, mahdollistaa selkeät ja kustannustehokkaat ratkaisut sekä antaa realistisen kustannusarvion. Näin vältytään parhaiten rakentamisen ja käyttöönoton aikaisilta yllätyksiltä. Valmiin rakennuksen muutostyöt ovat aina vaativampia ja kalliimpia kuin muutokset suunnitelmissa.

  Olennaista tallirakennusprojektissa on myös pihan suunnittelu hyvissä ajoin. Tarhojen, kulkureittien, kenttien, pysäköinnin ja muiden toimintojen sijoittelu vaikuttaa merkittävästi työmäärään ja työhön kuluvaan aikaan tallin arjessa. Myös mahdolliset tulevaisuuden laajennustarpeet on hyvä ottaa huomioon alusta saakka.

  Automatiikka auttaa myös tallilla ja uudenlaisia ratkaisuja kannattaa etsiä. Hevosen hoidossa paljon aikaa vievät rutiinit, kuten lannanpoisto, ruokinta, tarhaus ja tallin puhtaanapito saattavat vaatia tallin työajasta jopa 60–90 prosenttia. Töitä helpottavilla investoinneilla saataisiin pienennettyä työntekijöiden fyysistä kuormitusta ja työhön käytettyä aikaa. Suunnitteluvaiheessa kannattaa laskea, kuinka nopeasti ruokinta- tai lannanpoistoautomatiikka sekä kone- ja laiteinvestoinnit maksavat itsensä takaisin.

  Luvat tallirakentamiseen on haettava kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta. Lupatarpeesta kannattaa neuvotella jo ennen suunnittelun aloittamista, jopa ennen tilan tai tontin hankintaa. Ikävin yllätys olisi se, ettei alueelle saisikaan rakentaa tallia. Yritysmuotoiseen talli-investointiin on mahdollista hakea erilaisia tukia. Harrastustoimintaan ei tukia ole saatavilla. Tukiin ja muuhun rahoitukseen vaaditaan yleensä vastaavat suunnitelmat kuin lupien hakemiseen.

  Kun luvat on saatu ja rahoitus selvä, seuraa koko urakan tai tarvikkeiden ja työn kilpailutus. Sitä edellytetään aina, jos hankkeeseen on myönnetty tukea. Myös yksityisen rakentajan kannattaa kilpailuttaa. Jokaisella rakennuksella on oltava valvoja ja rakennuspaikalla tehtävä lakisääteiset viranomaiskatselmukset. Loppusiivousta ennen käyttöönottoa ei saa unohtaa. Myös valmista rakennusta tulee käytön aikana huoltaa asianmukaisesti.

  HevosAgron materiaaleja liittyen tallirakentamiseen löydät täältä.

  Sivuvalikkoon on koottu lisätietolähteitä liittyen tallirakentamiseen.

  Kirjallisuutta mm.:

  Ratsastuskeskusten suunnittelu- ja rakentamisopas, 2005. Opetusministeriön liikuntapaikkajulkaisu no 86. Rakennustieto Oy. Oppaan voit tilata täältä.
   
  Hevostietokeskuksen julkaisut Uudet talliratkaisut, 2006 ja Navetasta talliksi, 2005. Oppaat voit tilata täältä.
   
  Ratsastuspohjaopas, 2011. Suomen Ratsastajainliitto ry. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja. Rakennustieto Oy.
  Oppaan voit tilata täältä