• proagriaoulu.fi » HevosAgro » Hankkeen materiaalit » Lainattavat materiaalit » Tallirakentaminen, kaavoitus ja ympäristö
 • Tallirakentaminen, kaavoitus ja ympäristö

  Hevostalous maankäytön suunnittelussa, esimerkkinä Nurmi-Sorilan osayleiskaava-alue. Diplomityö 2007. Siltanen Satu.  Työn voi lukea täältä.

  Hevosenlannan hyötykäytön kehittäminen. 2010. Alho, P., Halonen, S., Kuuluvainen, M. & Matilainen, H. Turku. Tampereen Yliopistopaino –Juvenes Print Oy.  Oppaan voi lukea täältä.

  Hevostilaselvitys, Hevosten tulevaisuus Östersundomissa. 2011. Isotupa Maria. Kaupunkisuunnitteluvirasto, Helsingin kaupunki. Selvityksen voi lukea täältä.

  Hevostoiminnan ympäristökysymyksiä Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa, TEHO-Hankkeen julkaisuja 2/2010. Maarit Hollmen. Oppaan voit lukea täältä.

  Hevosyrityksen ympäristöosaaminen, opas 4/4. 2010. Hevosyritys huippukuntoon (2010-2014). Suvi Louhelainen (toim.). Hämeen ammattikorkeakoulu. Oppaan voit lukea täältä.

  Horse Housing –How to plan, build and remodel barns and sheds. 2002. Klimesh Richard & Hill Cherry. Printed in Hong Kong. Voit tilata kirjan täältä.

  Horse Stable and Riding Arena Design. 2006. Eileen Fabian Wheeler. Blackwell Publishing. 

  Hästen i kommunen –betyder mer än du tror. 2008. Hästnäringens Nationela Stiftelse. Tierps Tryckeri AB. Voit lukea kirjan täältä.

  Hyvinvoiva, turvallinen ja ympäristöystävällinen talli –opas vastuulliseen tallitoimintaan. 2008. Pesonen, I., Virtanen, H. & Jansson, H. Forssa. Painotalo Auranen Oy. Oppaan voi lukea täältä.

  Navetasta talliksi. 2005. Juhani Halonen. Hevostietokeskus. Oppaan voi tilata täältä.

  Ratsastuskeskusten suunnittelu- ja rakentamisopas. Opetusministeriö, Liikuntapaikkajulkaisu 86. 2005 Suomen Ratsastajainliitto ry. Tampere. Tammer-paino Oy. Voit tilata kirjan täältä.

  Tallien toimintaympäristöt ja tilatarvevaatimukset, Hevostietokeskuksen julkaisuja 9. 2008. Airaksinen A. & Heiskanen M-L. Kuopion Liikekirjapaino Oy. Oppaan voi tilata täältä.

  Tallimalleja1, 1 ja 2 hevosen tallit. 2013. Halonen, J., Pirhonen, K. & Heiskanen, M-L. Suomen Hevostietokeskus ry. Voit tilata julkaisun täältä.

  Tallimalleja 2, 1-2 ja 3-4 hevosen tallit. 2013. Halonen, J., Pirhonen, K. & Heiskanen, M-L. Suomen Hevostietokeskus ry. Voit tilata julkaisun täältä.

  Tallimalleja 3, Pihattotallit ja pihatot. 2013. Halonen, J., Pirhonen, K., Heiskanen, M-L & Autio, E. Suomen Hevostietokeskus ry. Voit tilata julkaisun täältä.

  Tallimalleja 4, Tallin sisustus. 2013. Halonen, J., Pirhonen, K. & Heiskanen, M-L. Suomen Hevostietokeskus ry. Voit tilata julkaisun täältä.

  Tallimalleja 5, Laidun-, tarha ja ruokintakatokset. 2013. Halonen, J., Pirhonen, K. & Heiskanen, M-L. Suomen Hevostietokeskus ry. Voit tilata julkaisun täältä.

  Tallimalleja 6, Lantalat. 2013. Halonen, J., Pirhonen, K., Heiskanen, M-L & Airaksinen, A. Suomen Hevostietokeskus ry. Voit tilata julkaisun täältä.

  Tallirakentaminen ja tekniikan hyödyntäminen, opas 2/4. 2010. Hevosyritys huippukuntoon (2010-2014). Suvi Louhelainen ja Terhi Thuneberg (toim.). Hämeen ammattikorkeakoulu.  Oppaan voit lukea täältä.

  Talliympäristöopas. 2007. Jansson, H. & Särkijärvi, S. MTT/Hevostutkimus ja Vapo Oy.  Oppaan voi lukea täältä.

  Uudet talliratkaisut. 2005. Heiskanen, M-L. & Lehmuskero, A. Hevostietokeskus. Kuopion Liikekirjapaino Oy. Voit ostaa lukuaikaa julkaisuun täältä.

  Vantaan ratsastusreittien ja –keskusten tarveselvitys. 2004. Muukka Laura. Vantaan kaupunki. 

  Ympäristöasiat osana hevostallien kannattavuutta. 2010. Soininen, S., Mäkelä, L., Äikäs, V. & Laitinen, A. Mikkelin ammattikorkeakoulu. Oppaan voit lukea täältä.