• proagriaoulu.fi » Ajankohtaista » Uutiset » Uhanalainen taimen kotiutettu onnistuneesti Oulun Hupisaarten kaupunkipuroihin – sopivan elinympäristön kunnostustyö jatkuu
 • Uhanalainen taimen kotiutettu onnistuneesti Oulun Hupisaarten kaupunkipuroihin – sopivan elinympäristön kunnostustyö jatkuu

  22.05.2023

  Oulun kaupunki, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Luonnonvarakeskus ovat yhteistyössä ProAgria Oulun, Kalatalouskeskuksen ja Maa- ja kotitalousnaisten kanssa jo usean vuoden ajan suunnitelleet ja toteuttaneet Oulun Hupisaarten purokunnostustöitä. Työn tuloksena on onnistuttu kotiuttamaan uomiin uhanalainen taimen. Toukokuussa puroilla tehtiin maastokatselmus, jossa tarkastettiin uomien tilanne ja suunniteltiin tulevia täydennyskunnostuksia.

  Maastokatselmus Oulun Hupisaarilla.
  Maastokatselmus Oulun Hupisaarilla. Tomi Supperi (vas.), Heikki Tahkola ja Jukka Tuohino.

  Oulun Hupisaaret sijaitsee aivan kaupungin keskustan tuntumassa. Saarten kautta kulkee vilkas kevyenliikenteenväylä ja alue on monipuolisessa virkistyskäytössä. Kaupunkipurojen erikoisuutena on uomissa lisääntyvät taimenet. Kaloille sopivan elinympäristön säilyttäminen rakennetussa ympäristössä vaatii jatkuvaa ylläpitoa.

  Toimia Hupisaarten puroilla suunniteltiin jo 90-luvulla ja mallia Ouluun haettiin muista eurooppalaisista kaupunkipuroista. Ensimmäiset kunnostussuunnitelmaversiot ja selvitykset Hupisaarille tehtiin vuosina 2008-2009. Aika ei kuitenkaan ollut vielä kypsä tuolloin.

  Hupisaarten purojen kunnostustöitä tehtiin ensimmäisen kerran vuonna 2017 Sipilän hallituksen kärkihankkeen rahoittamana. Vuonna 2017 purokunnostustyöt aloitettiin konevoimin. Seuraavana vuonna kunnostustyöt jatkuivat myös vapaaehtoisvoimin muun muassa sankotalkoiden merkeissä.

  Tietoa taimenesta poikasseurannoilla

  Vuonna 2018 puroihin siirrettiin ensimmäiset aikuiset kutuvalmiit taimenet.

  – Poikasseurannoissa on ollut keskimäärin hyvä tulos, kun lähtökohta huomioidaan, kertoo Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Pauliina Louhi.

  Nollasta on lähdetty liikkeelle. Nyt varhaispoikasten tiheys vaihtelee viidestä kahdeksaantoista aarilla. Valtaosa poikasista on joko kokonaan tai osittain mereltä nousseiden taimenien jälkeläisiä.

  Poikastiheyksiä seurataan elokuussa toteutettavilla sähkökoekalastuksilla. Kalat tainnutetaan ja otetaan haaviin, mitataan, punnitaan ja merkitään yksilöllisillä vatsaontelon sisään laitettavilla PIT-merkeillä. Kaloista otetaan myös geneettiset näytteet, joiden avulla voidaan selvittää poikasten sukulaisuussuhteita. Kalojen virottua ne päästetään takaisin samaan paikkaan.

  – Ennen juhannusta on myös tarkasteltu, miltä kesän poikastilanne näyttää, kertoo erikoistutkija Pauliina Louhi (kesk.)

  Esimerkiksi kesäteatterin läheisyydessä on sorakoita, joissa taimenen kutu on onnistunut hyvin. Lisäksi alueen uomissa täytyy olla eri kokoisille poikasille sopivia alueita.

  Seuraavat täydennyskunnostukset

  Seuraavina töinä puhdistetaan aiemmin tehtyjä kutusoraikkoja sekä loivennetaan kalannousua haittaavia, liian jyrkkiä uomia ja säädetään tarvittaessa veden virtausta asettamalla uomaan kiviä.

  – Sopivan nopea virtaus auttaa kalaa kutemaan, kertoo Oulun Kalatalouskeskuksen toiminnanjohtaja Heikki Tahkola.

  Paikoittain uomiin lisätään soraa. Virtauksen säädössä hyödynnetään alueen luonnonkiviä ja sopivien kutusoraikkojen rakentamista varten tilataan kuutioittain oikean kokoista soraa. Sora lisätään uomaan kalatalousasiantuntijan osoittamiin kohtiin.

  Heikki Tahkola ja Tomi Supperi
  Hupisaaret on tuttu paikka Oulun kaupungin puistorakennuspuutarhuri Tomi Supperille (oik.), joka on ollut viherrakennustöissä alueella jo kalaportaiden rakennuksen aikaan.

  Alueella on paikoittain vieraslajeihin kuuluvaa isosorsimoa, jonka leviämisen estäminen huomioidaan kunnostustöissä. Aikeissa on poistaa kasvi konekaivuulla uomista, joissa sitä esiintyy. Isosorsimo leviää herkästi aiheuttaen uoman umpeenkasvua ja huonontaen kalojen elinympäristöä sekä syrjäyttäen alkuperäislajeja.

  Isosorsimo
  Isosorsimo on vieraslaji, joka valtaa herkästi tilaa alueen alkuperäisiltä lajeilta.

  Rahoitusta vesistökunnostuksiin ja talkoisiin

  Hupisaarten purokunnostustöitä rahoitetaan Maa- ja metsätalousministeriön NOUSU-ohjelmasta, vesienhoidon tehostamisohjelmasta ja Helmi-rahoituksesta. Alueen purokunnostukset aloitettiin Sipilän hallituksen kärkihankkeen tuella. Taimenten siirtämiseen ja kalastoseurantoihin on saatu rahoitusta Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta sekä Oulujoen moninaiskäyttö (OuMo)-rahoituksesta.

  – Virtavesikunnostuksiin on ollut kohtuullisesti tukea saatavilla, kertoo ELY-keskuksen vesitalousasiantuntija Jukka Tuohino.

  Jukka Tuohino

  Tulevana kesänä ja syksynä Hupisaarille on suunnitteilla jälleen talkoita. Talkootapahtumissa on hyvä mahdollisuus kuulla lisää tietoa taimenen poikastilanteesta.

  Tulossa olevista kunnostustalkoista ilmoitetaan nettisivuilla. Seuraa tapahtumakalenteria!

  Lisätietoa:

  Erikoistutkija Pauliina Louhi, Luonnonvarakeskus, p. +358295322189, pauliina.louhi@luke.fi 

  Vesitalousasiantuntija Jukka Tuohino, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, p. 0295 038 626, jukka.tuohino@ely-keskus.fi 

  Puistorakennuspuutarhuri Tomi Supperi, Oulun kaupunki, p. 044 703 2165, tomi.supperi@ouka.fi 

  Toiminnanjohtaja ja kalatalousasiantuntija Heikki Tahkola, Oulun Kalatalouskeskus, p. 040 747 7652, heikki.tahkola@proagria.fi 

  Teksti ja kuvat:

  Mervi Tiermas, Oulun Maa- ja kotitalousnaiset, mervi.tiermas@maajakotitalousnaiset.fi