Yhteystiedot sivulle >

• YmpäristöAgro-hanke
Taimi Mahosenaho
040 551 7807

• Maiseman- ja luonnonhoito, erityistuet
Maarit Satomaa
040 566 7924

• Eläinten hyvinvointi
Virpi Huotari
0400 786 933

• Luonnonmukainen tuotanto
Anna-Leena Vierimaa
0400138733                                                                                                                                                                                Olli Olli Valtonen
040 735 5519

• Ympäristötuen mukainen viljely
Risto Jokela
0400 285 294

• Lähiruoka
Soila Hiltunen
0400 182 584

• Maatalousmaankäytön uudet näkökulmat
Kartoittaja Mikko Marjomaa 040 5798529

• Tuki-infot
Anna-Leena Vierimaa
0400 138 733

• Maatilan energia
Esko Viitala
Piiriagrologi, energianeuvoja                                                                                                                                             0400 286033

• Lammastalous ympäristönhoitajana
Heini Rautiola, lammasneuvoja
045 6578708

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@proagria.fi

Syöttötariffi

Syöttötariffijärjestelmällä tarkoitetaan kiinteätä sähkönhinnan tukea. Tuen piiriin hyväksytylle biokaasulaitokselle, tuulivoimalaitokselle tai puupolttoainelaitokselle maksetaan sähkönmarkkinahinnan ja tavoitehinnan erotus. Tavoitehinnaksi on määrätty 83,5 €/MWh, poikkeuksena ovat uudet tuulivoimalaitokset, jotka voivat saada korotettua tukea (105,30 €/MWh) vuoden 2015 loppuun asti. Yhdistetyt uusiutuvan energian lämpö- ja sähkövoimalaitokset voivat saada lämpöpreemioita tuottamastaan lämpöenergiasta 50 €/MWh (Motiva 2013). Syöttötariffituki edistää uusien voimalaitosten syntyä ja tasaa sähkönhinnan vaihtelua. Tukea maksetaan voimalaitokselle enintään 12 vuoden ajan. (Motiva 2013)

Syöttötariffin myöntämisen edellytyksenä on muun muassa laitoksen nimellisteho (Finlex 2010):

Biokaasulaitoksen ja puuta käyttävän CHP -laitoksen generaattoriteho väh. 100 kVA. Kun valtakunnallisesti 19 megavolttiamppeeria.

Tuulivoimalan generaattoriteho väh. 500 kVA. Kun valtakunnallisesti 2500 megavolttiamppeeria saavutetaan ei uusia laitoksia tariffin piiriin.