Syöttötariffi

Syöttötariffijärjestelmällä tarkoitetaan kiinteätä sähkönhinnan tukea. Tuen piiriin hyväksytylle biokaasulaitokselle, tuulivoimalaitokselle tai puupolttoainelaitokselle maksetaan sähkönmarkkinahinnan ja tavoitehinnan erotus. Tavoitehinnaksi on määrätty 83,5 €/MWh, poikkeuksena ovat uudet tuulivoimalaitokset, jotka voivat saada korotettua tukea (105,30 €/MWh) vuoden 2015 loppuun asti. Yhdistetyt uusiutuvan energian lämpö- ja sähkövoimalaitokset voivat saada lämpöpreemioita tuottamastaan lämpöenergiasta 50 €/MWh (Motiva 2013). Syöttötariffituki edistää uusien voimalaitosten syntyä ja tasaa sähkönhinnan vaihtelua. Tukea maksetaan voimalaitokselle enintään 12 vuoden ajan. (Motiva 2013)

Syöttötariffin myöntämisen edellytyksenä on muun muassa laitoksen nimellisteho (Finlex 2010):

Biokaasulaitoksen ja puuta käyttävän CHP -laitoksen generaattoriteho väh. 100 kVA. Kun valtakunnallisesti 19 megavolttiamppeeria.

Tuulivoimalan generaattoriteho väh. 500 kVA. Kun valtakunnallisesti 2500 megavolttiamppeeria saavutetaan ei uusia laitoksia tariffin piiriin.