Suunta selville

Tuntuuko joskus, että on vähän suunta hukassa? Päivästä toiseen puurretaan samaa ilman selkeää päämäärää? Vaikka parhaansa yrittää niin ei millään meinaa saada tuloksia eikä työkään aina maistu. Menestyksen ja työmotivaation kannalta on erittäin tärkeätä, että on suunta selvillä. Ensimmäisenä on tärkeää kirkastaa itselleen se mitä yritystoiminnallaan tavoittelee. Kun yrityksen visio on selvillä, on mahdollista lähteä rakentamaan yritystä kohti visiota. Mihin tämä sitten perustuu? Kun ihminen on sisäistänyt tavoitteensa täysin, hän toimii automaattisesti siten, että tavoite toteutuu. Menestyksessä ei siis ole kyse pelkästään kovasta työstä vaan suunta täytyy olla alitajunnassa. On tutkittu, että ihmiset, jotka kirjoittavat tavoitteensa ylös, saavuttavat tavoitteensa varmemmin.

Sen lisäksi, että suunta on selvillä, pitää kirkastaa myös se perusta, jolla yritystoimintaa rakennetaan. Arvot ohjaavat meidän päivittäistä tekemistämme, halusimme sitä tai emme. Arvojen kirkastaminen ja selkeyttäminen auttaa meitä toimimaan tilanteissa, josta emme ole täysin varmoja. Arvot on hyvin henkilökohtainen asia ja joskus voi olla vaikea erottaa omat arvot ja yrityksen arvot toisistaan. Arvot kuitenkin ohjaavat päivittäistä tekemistä ja auttavat päätöksen teossa.

Tilanne korostuu entisestään, kun yritykseen tulee ulkopuolisia työntekijöitä. Miten työntekijät voivat aidosti toimia yrityksen tavoitteiden eteen, mikäli tavoite ei ole heillekään selvillä? Nykyään ihmisille pelkkä työntekeminen ei itsessään anna tyydytystä vaan halutaan olla osa jotain suurempaa tarkoitusta kuin pelkkää voiton tavoittelua.

Myös maailma ympärillä muuttuu koko ajan, ja pärjätäkseen yrityksen on pystyttävä muuttumaan mukana. Mika Kamensky jakaa yritykset viitteen ryhmään sen mukaan, miten ne reagoivat muutokseen. Ensimmäisenä on ryhmä, jossa yritys ei huomaa (tai ei halua huomata) ympärillä olevaa muutosta, vaikka se on jo tapahtunut. Toinen ääripää on yritys, joka haistelee koko ajan tulevia muutoksia käyttääkseen kaikki mahdollisuudet hyväkseen ja jopa kääntääkseen uhat mahdollisuuksiksi. Jokainen yritys voi itse valita mihin ryhmään näistä kuuluu. Tulevaisuutta voi visioda esimerkiksi Sitran Megatrendikorttien avulla.

Näiden asioiden ympärille rakentuu strategia, joka kuvaa niitä toimenpiteitä, joilla haluttu visio saavutetaan. Strategia ei ole investointisuunnitelma vaan se ottaa koko tilakokonaisuuden huomioon. Lähtien yrittäjistä ja työntekijöistä päättyen globaaliin toimintaympäristöön. Strategia sisältää myös tavoitteet ja mittarit, joilla seurataan strategian onnistumista. Mikäli strategian toteutumista ei seurata, ei se voi koskaan toteutuakaan. Jokaisella yrityksellä on  mahdollista rakentaa tulevaisuutensa haluamakseen.

Tähän kokonaisuuteen liittyy myös se miltä yritys näyttää ulospäin eli millanen on yrityksen brändi. Brändi koostuu maineesta ja imagosta. Se on sitä miten yrityksestä puhutaan paikallisessa "Esson baarissa" silloin kun yrittäjä ei itse ole paikalla. Melkein kaikilla yrityksillä on brändi olipa sitä rakennettu tietoisesti tai ei.

Strategian luomiseen liittyvää materiaalia:

Työkalut:
Strategia tiekartta
Investointiaikajana
Investointiaikajana, sähköinen tsekkilista
Bränditalo

Blogit
Visiosta voimaa ja suuntaa tekemiselle
Uskalla unelmoida – ja suunnitella
Ennätysvuodet edessä

Seminaarien materiaalit
Strategiatyöpaja
Tulevaisuuden kuvat ja megatrendit -työpaja
Tavoitteiden asettaminen -työpaja
Brändi: esitys Brändi: yhteenveto