Suomen menestystarinat innostivat COOPID-lähettiläitä

31.10.2022

COOPID-projekti edistää ja nostaa esiin biotalouden hyviä malleja eri puolilta Eurooppaa. Tavoitteena on tiedon jakaminen suoraan menestyneiltä maatalouden elintarvikeorganisaatioilta alkutuottajille.

Vuosina 2021 ja 2022 alkutuottajat eri puolilta Eurooppaa ovat tutustuneet menestyneisiin maatalouselintarvikeorganisaatioihin, kuten espanjalaiseen Oleícola El Tejariin, ranskalaiseen Grand Est bioeconomy ekosysteemiin, italialaiseen Caviroon ja irlantilaiseen Carbery Groupiin.

Vierailuista kaksi viimeistä suuntautui 14.-15.9.2022 Suomeen, jossa ProAgria Oulun ja Suomen metsäkeskuksen johdolla noin 35 COOPID-lähettilästä tutustui Valion hiilineutraaliin maitoketjuun sekä kestävään ja monimuotoiseen metsänhoitoon.

• Hanke on järjestänyt yhteensä 11 vierailua: seitsemän online-käyntiä ja neljä paikan päällä.  Hankkeeseen on osallistunut 146 COOPID-lähettilästä (alkutuottajia ja muita sidosryhmiä)

• Vierailukohteina oli organisaatioita koko EU:n biotalouden ekosysteemistä: Oleícola El Tejar (Espanja), Grand Est - biotalouden ekosysteemi (Ranska), Caviro (Italia), Pindos (Kreikka), ZP Victor Asenov (Bulgaria), Biogal (Puola), Pelletierungsgenossenschaft eGen (Itävalta), Carbery (Irlanti), Moellerup Brands (Tanska), Suomen metsäkeskus (Suomi) ja Valio Oy (Suomi).

• COOPID-toiminta jatkuu nyt uudella paikallisten työpajojen ohjelmalla.

Hiilineutraali maitoketju sekä kestävää ja monipuolista metsän tuotteiden hyödyntämistä

Valio-konsernissa on noin 4 000 maidontuottajaa, jotka omistavat yrityksen 13 osuuskunnan kautta. Yritys on perustettu vuonna 1905, ja se on nykyään Suomen suurin elintarvikeyritys, joka ostaa noin 80 prosenttia suomalaisesta maidosta.

COOPID-vieraat tutustuivat Valion tavoitteena hiilineutraaliin maitoketjuun käytännössä haapavetisillä Vuorenmaan ja Keskitalon maitotiloilla. Tavoite tarkoittaa päästöjen vähentämistä koko tuotantoketjussa ja erityisesti maitotiloilla.

Näimme koko arvoketjun karjanlannasta biokaasulaitokseen. Oli innostavaa kuvitella, mitä voisimme myös tehdä maatiloillamme Ranskassa.
– COOPID-tietolähettiläs Ranskasta.

Saimme ideoita siitä, mitä voi tehdä energian säästämiseksi. Voimme käyttää tilamme koneita uudella tavalla.
– COOPID-tietolähettiläs Itävallasta


Toisen vierailupäivän kohteisiin kuuluivat Stora Enso, joka on yksi suurimmista metsäalan yrityksistä sekä Luonnonvarakeskus (Luke) ja Metsäkeskuksen Metsään.fi-palvelu.

Oli mielenkiintoista nähdä erilaisia ​​tapoja viljellä metsää: Itävallassa maisema on hyvin erilainen, niinpä oli kohokohta nähdä tämä.
– COOPID-tietolähettiläs Itävallasta.

Tiedon välittäminen on avainasemassa optimaalisessa siirtymisessä kestävään biotalouteen. Tästä syystä olemme halunneet tuoda sekä alkutuottajien että myös muiden biotalouden toimijoiden saataville tämän 11 ​​menestystarinan paketin.
– projektikoordinaattori Susana Rivera, Cooperativas Agro-alimentarias de España

 

 

COOPID lyhyesti

COOPID on EU:n rahoittama hanke, jota koordinoi Cooperativas Agro-alimentarias de Españ. Hankkeessa on mukana 11 kumppania kymmenestä Euroopan maasta. COOPIDin innovatiivisen strategian tavoitteena on innostaa alkutuottajia ja edistää kestävien biopohjaisten liiketoimintamallien omaksumista Euroopan alkutuotannossa alueelliset ja alakohtaiset erityispiirteet huomioon ottaen.

COOPID-hanketta rahoittaa EU:n komission H2020-ohjelma teemalla CE-FNR-15-2020 (apurahasopimus nro: 101000519), ja sen kokonaisbudjetti on kaksi miljoonaa euroa.