• proagriaoulu.fi » COOPID » Suomen menestystarina – Valio ja hiilineutraali maitoketju
 • Suomen menestystarina – Valio ja hiilineutraali maitoketju

  Vuonna 1905 perustettu suomalainen meijeri ja ruokatalo Valio on suurin elintarvikealan yritys Suomessa. Valio ostaa noin 80 % suomalaisesta maidontuotannosta, eli noin 1,8 miljardia litraa vuodessa. Tällä hetkellä maitoa tuottaa noin 4300 maitotilaa. Maitotilat omistavat Valion alueellisten osuuskuntien kautta, ja Valion kaikki tuotot maksetaan suomalaisille tiloille.

  Valion tuotteet tunnetaan korkeasta laadustaan ja niitä myydään 60 maassa. Valion arvot ovat kuluttaja- ja asiakaslähtöisyys, vastuullisuus, uudistuminen ja yhteistyö. Kestävä kehitys näkyy vahvasti Valion toiminnassa.

  Hiilineutraali maitoketju vuoteen 2035 mennessä

  Valion kunnianhimoisena tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi päästöjä on vähennettävä kaikilla tuotantoketjun tasoilla, erityisesti alkutuotannossa. Keskeisimmät keinot päästöjen vähentämiseen ovat ilman hiilen sitominen nurmipeltoihin, lannan hyödyntäminen energiana ja soista raivattujen turvepeltojen päästöjen vähentäminen. Päästöjen vähentämisen lisäksi hiilineutraaliin maitoketjuun tähtäävät toimet parantavat tilojen tuottavuutta ja kannattavuutta.

  Hiilineutraalin maitoketjun ratkaisut perustuvat tutkittuun tietoon, uusiin innovaatioihin ja tiiviiseen yhteistyöhön tilapilottien kanssa. Valio on kouluttanut yhdessä ympäristösäätiö Baltic Sea Action Groupin kanssa jo 300 maidontuottajaa hiiliviljelijöiksi.

  Ratkaisuja päästöjen vähentämiseen

  Nurmipellot ovat tehokas keino hiilensidontaan. lehmien pääasiallisena ravintona toimivat monivuotiset nurmikasvit sitovat tehokkaasti hiiltä ilmasta maaperään ja vain noin joka neljäs vuosi tehtävä maanmuokkaus vähentää päästöjen vapautumista takaisin ilmaan.

  Vuonna 2021 viiden Valion maito- ja jakeluauton polttoaineena käytetään maitotilojen karjalannasta tuotettua biokaasua. Valion maitotilojen yhteyteen onkin noussut jo noin 20 biokaasulaitosta, joista maitoauto voi tankata aina maitoa hakiessaan. Esimerkki on biotaloutta parhaimmillaan, sillä kyseessä on ravinteiden ja hiilen suljettuun kiertoon perustuva järjestelmä, joka on taloudellisesti kannattava kaikille osapuolille.

  Valio on arvioinut, että lantapohjaisella biokaasun tuotannolla voidaan pienentää maidon hiilijalanjälkeä 20–30 %. Samalla se monipuolistaa viljelijöiden liiketoimintaa ja tulovirtaa, mikä on tärkeää tuottajien omistamalle Valiolle.

  Muita keinoja hiilineutraalin maitoketjun saavuttamiseksi ovat ratkaisujen löytäminen lehmien tuottaman metaanin vähentämiseen ja hyödyntämiseen, logistiikan tehostaminen, energiatehokkaat ja uusiutuvia polttoaineita käyttävät tehtaat, ruokahävikin minimointi maitotuotteen koko elinkaaren aikana sekä kasvipohjaisten ja muiden uusien pakkausinnovaatioiden hyödyntäminen.