Yhteystiedot sivulle >

• YmpäristöAgro-hanke
Taimi Mahosenaho
040 551 7807

• Maiseman- ja luonnonhoito, erityistuet
Maarit Satomaa
040 566 7924

• Eläinten hyvinvointi
Virpi Huotari
0400 786 933

• Luonnonmukainen tuotanto
Anna-Leena Vierimaa
0400138733                                                                                                                                                                                Olli Olli Valtonen
040 735 5519

• Ympäristötuen mukainen viljely
Risto Jokela
0400 285 294

• Lähiruoka
Soila Hiltunen
0400 182 584

• Maatalousmaankäytön uudet näkökulmat
Kartoittaja Mikko Marjomaa 040 5798529

• Tuki-infot
Anna-Leena Vierimaa
0400 138 733

• Maatilan energia
Esko Viitala
Piiriagrologi, energianeuvoja                                                                                                                                             0400 286033

• Lammastalous ympäristönhoitajana
Heini Rautiola, lammasneuvoja
045 6578708

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@proagria.fi

Suomen biologiset varannot

Maaseudun biologiset energiavarannot ovat luokiteltu lantabiomassaan sekä pelto- ja metsäenergiaksi. Varannot ovat uusiutuvia biomassoja, joita käytetään energian tuottamiseen. Peltobiomassaa viljellään pääosin peltolohkoilla, mutta myös esimerkiksi energiapajuakin suurimmissa määreissä hyödynnetään energiaksi. Lantabiomassa toimii hyvänä perusraaka-aineena energian tuotannossa (Opetin 2012).  (Motiva 2011)

Maatalouspohjaisen biomassan energiakäytön painopiste on muissa kuin ravinnoksi käytettävissä biomassoissa. (Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020)

Metsäenergiaa kerätään metsästä, esimerkiksi hakkuiden yhteydessä metsäteollisuudelle kelpaamattomista puista. Metsähake tulee tulevaisuudessakin olemaan merkittävä energian lähde. (Motiva 2012)

Lisätietoja: