Suomen biologiset varannot

Maaseudun biologiset energiavarannot ovat luokiteltu lantabiomassaan sekä pelto- ja metsäenergiaksi. Varannot ovat uusiutuvia biomassoja, joita käytetään energian tuottamiseen. Peltobiomassaa viljellään pääosin peltolohkoilla, mutta myös esimerkiksi energiapajuakin suurimmissa määreissä hyödynnetään energiaksi. Lantabiomassa toimii hyvänä perusraaka-aineena energian tuotannossa (Opetin 2012).  (Motiva 2011)

Maatalouspohjaisen biomassan energiakäytön painopiste on muissa kuin ravinnoksi käytettävissä biomassoissa. (Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020)

Metsäenergiaa kerätään metsästä, esimerkiksi hakkuiden yhteydessä metsäteollisuudelle kelpaamattomista puista. Metsähake tulee tulevaisuudessakin olemaan merkittävä energian lähde. (Motiva 2012)

Lisätietoja: