• proagriaoulu.fi » HevosAgro » Ruoki hyvillä rehuilla
 • Ruoki hyvillä rehuilla

  Varsa ja emä

  Ruokinnalla on olennainen vaikutus hevosen terveyteen, hyvinvointiin ja suorituskykyyn. Hevoselle annettavien rehujen tulee aina olla puhtaita ja laadultaan moitteettomia. Hevonen on ruokittava yksilöllisesti, tasapainoisesti ja säännöllisesti.

  Kaiken ruokinnan lähtökohtana on hevosen ruuansulatuksen tuntemus, yksilöllinen energiantarve ja perusrehujen laatu. Ruokintaa suunnitellessa on otettava huomioon ennen kaikkea hevosen tekemän työn määrä, mutta myös hevosen ikä, koko ja ympäristö, sekä esim. sairaiden, kantavien tai kasvavien hevosten erityistarpeet.

  Hevosen ruuansulatus on kehittynyt sulattamaan korsirehua. Hevosen ruokinta perustuukin hyvälaatuiseen heinään. Tutkittu, laadukas heinä myös mahdollistaa hevosen muun ruokinnan optimaalisen suunnittelun. Karkearehuanalyysin avulla ruokintaa voidaan täydentää oikealla määrällä sopivaa väkirehua, kivennäisiä ja muita tarvittavia lisiä.

  Hevosen ruuansulatuselimistön terveydelle on tärkeää saada rehua pieninä annoksina pitkin päivää. Hevosen on annettava syödä rauhassa ja riittävän usein.

  HevosAgron materiaalit hevosen ruokinnasta, rehuista ja laidunnuksesta löydät täältä.

  Tälle sivulle on koottu lisäksi lisätietolähteitä ja materiaalia hevosen ruokintaan liittyen.

  Kirjallisuutta mm.:

  Hevosen ruokinta ja hoito -opas kuuluu ProAgria Maaseutukeskusten liiton ja MTT:n (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) julkaisemaan Tieto tuottamaan -sarjaan. Oppaan voit tilata täältä.
   
  Lillkvist, Anneli 1984: Ruokinnalla tuloksiin. Neljäs, uudistettu laitos 2007. Parainen: Hevosfakta. Kirjan voi tilata esim. täältä.

   

  Pohjois-Suomen Laatuheinärengas


  Hyödynnä maksuttoman Laidunpankin palvelut - www.laidunpankki.fi
  Kohtauspaikka maanomistajille ja laiduneläinten omistajille
  Laiduntamis- ja maanvuokrasopimukset
  Opas maisemalaidunnukseen
  Tietoa kustannuksista ja ajankohtaisista asioista

  Hevonen nauttii laitumella -oppaassa kerrotaan hevosten laiduntamiseen liittyvistä asioista uusimpien tutkimustulosten ja käytännön kokemusten perusteella. Opas on luettavissa osoitteessa: http://www.maajakotitalousnaiset.fi/sisalto/hevonen-nauttii-laitumella