• proagriaoulu.fi » Ruokaa mereltä merelle

  Ruokaa mereltä merelle

  Ruokaa mereltä merelle (Mat från Hav till Hav) -hankkeen tavoitteena on verkostoida Pohjois-Suomen, Pohjois-Norjan ja Pohjois-Ruotsin elintarvikkeita tuottavia yrityksiä ja lisätä yritysasiantuntijoiden yhteistyötä. Elintarvikealan kannattavuus ja työllisyys on hankkeen keskeinen päämäärä.

  Ruoka mereltä -merelle hanke pyrkii helpottamaan uusien taitojen, tuotteiden ja markkinoiden sekä uusien verkostojen ja liikekumppanien kehittymistä hankealueilla. Hankkeen aikana seurataan ja vertaillaan uusia ideoita, joita välitetään hankkeeseen osallistuville yrityksille.

  Kohderyhmänä ovat pienet ruoka- ja elintarvikealan yritykset, joille on tarjolla opintomatkoja ja työpajoja.

  Hanketta toteuttavat yhteistyössä Hushållningssällskapet Rådgivning Nord AB, ProAgria Oulu, Oulun Maa- ja kotitalousnaiset ja Bioforsk Nor Holt.

  Interreg IVA Nord                  

  ProAgria Oulu
  Oulun Maa- ja kotitalousnaiset

  Maija-Liisa Tausta-Ojala
  +358 40 5800438
  maija-liisa.tausta-ojala@maajakotitalousnaiset.fi

  Arja Keränen
  +358 40 7439731
  arja.keranen@maajakotitalousnaiset.fi

  www.maajakotitalousnaiset.fi

  www.facebook.com/oulunmaajakotitalousnaiset

   

  Päärahoittaja:
  Interreg IV A Pohjoinen

  Hallinnoija:
  Hushållningssällskapet Rådgivning Nord AB

  Hankeaika:
  10.9.2013-30.6.2014