Prosessit kuntoon

Usein sanotaan, että talous on tekemisen tulos. Tämä pitää siinä mielessä paikkansa, että hyvän taloudellisen tuloksen perusta on toimivassa tuotannossa. Toimiva tuotanto taas koostuu prosesseita, jotka on mietitty tarkkaan. Tasaisen laadun takaamiseksi on tärkeää, että kaikki tekevät työt samalla tavalla. Prosessien kehittämiseen on useita työkaluja, joista MaitoLiideri-hankkeessa on kehitetty ja testattu lean-työkaluja.

Arvovirtakuvausken avulla pureudutaan syvälle prosessiin ja mietitään missä kohdassa prosessia tehdään turhaa työtä ja mahdollisesti jopa virheitä. Yhdessä työtä tekevien kanssa mietitään miten työtä tulisi tehdä ja voisiko jonkin asian tehdä toisella tavalla. Siitä syntyy kehittämisehdotuksia, jotka viedään käytäntöön.

5S-työkalulla saadan työpisteet kuntoon ja työt työpisteissä sujuviksi, kun aikaa ei kulu tavaroiden etsiskelyyn.

Jotta prosessit on mahdollista saada kuntoon, täytyy joskus päästä katsomaan asioita uudesta näkökulmasta tämän vuoksi MaitoLiiderissä järjestettiin yrittäjävaihto, jossa yrittäjät kävivät toistensa tiloilla töissä yhden aamupäivän ajan.

Testattuja työkaluja

 

Testipäivien raportteja

Arvovirtakuvaus: hiehoprosessi

Arvovirtakuvaus: vasikkalan työnkäyttö