• proagriaoulu.fi » Hankkeet » ProLiideri » Hankkeen tapahtumia
 • Hankkeen tapahtumia

  ProLiiderin tapahtumia raportoidaan puolivuosittain maksatushakemusten yhteydessä rahoittajalle. Nämä lyhyet raportit kertovat tiivistetysti siitä, mitä kaikkea hankkeessa tehdään ja työstetään kulloinkin. Vuonna 2019 käynnisteltiin hanketta eli kerättiin kokoon hanketiimi ja käsiteltiin ensimmäistä teemaa henkilöstöjohtamista. Vuosina 2020-2021 käsittelyvuorossa ovat teemat kaksi ja kolme eli vastuullinen päätöksenteko ja vastuullisen yrityksen imago. Kahta viimeistä teemaa viedään eteenpäin rinta rinnan.

  Puolivuosittaisista raporteista löydät konkreettiset toimenpiteet, joilla hankkeen eri teemoja työstettiin kyseisellä ajanjaksolla.

  2019

  ProLiideri-hanke käynnistyi maaliskuussa 2019. Potentiaalisia yrityksiä ja yhteistyökumppaneita kartoitettiin mukaan hankkeeseen maaliskuusta toukokuulle. Touko-syyskuussa tehtiin alkukartoituskäynnit kaikille hankkeessa mukana olleille yrityksille.

  Hankkeen aloituskokous pidettiin 4.10.2019 Oulussa. Kaikille hankkeessa mukana oleville yrityksille pidettiin yhteinen avausseminaari 17.10.2019 Siikajoella. Lisäksi yrittäjäryhmästä muodostettiin kolme erillistä pienryhmää, jotka kokoontuivat ensimmäiseen pienryhmäpäivään joulukuussa. Tarkemman raportin vuoden 2019 toiminnasta voi lukea oheisesta linkistä: Raportti 2019

  2020

  Vuoden 2020 alussa ProLiideri-hankeessa on käsitelty vastuullista henkilöstön johtamista. Eritysisesti henkilöstöjohtamisen työkaluja on hyödynnetty ja otettu käyttöön. Helmikuun lopussa hankkeen yrittäjät suuntasivat Tanskaan hakemaan oppia ihmisten johtamisesta. Opintomatkat-sivulla voit tutustua Tanskan matkan sisältöön tarkemmin.

  Korona-pandemian vuoksi hankkeen toiminta siirtyi verkkoon maaliskuussa ja osa suunnitelluista tapahtumista siirrettiin syksyyn. Webinaareja pidettiin aktiivisesta kuuntelusta ja viestinnästä, työnantajan velvoitteista sekä työterveyshuollosta. Alkuvuoden toiminnasta voi lukea tarkemmin oheisesta linkistä: Raportti 1/2020

  Kesällä ja alkusyksystä tehtiin yrityskohtaisia kartoituskäyntejä, joissa käytiin läpi edellisen talven hankkeen toimenpiteet ja palautetta hankkeen toteutuksesta. Lisäksi kartoituskäynnillä pohdittiin yrityksen vastuullisuutta taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun näkökulmasta.

  Syksyllä toteutettiin webinaari yrityksen työturvallisuudesta ja työturvallisuuslaista, ryhmätapaaminen hyvinvointiteemalla sekä aloitettiin yhteistyö Biocoden kanssa yritysten hiilijalanjäljen laskemista varten. Marraskuussa toteutettiin hybridimallilla kaksipäiväinen Vastuullisen liikkeenjohdon -seminaari Oulun Edenissä. Tarkempi raportti syksyn 2020 tapahtumista tästä linkistä: Raportti 2/2020.

  Lisätietoja