• proagriaoulu.fi » Hankkeet » ProLiideri » Tiimi » Asiantuntijat
 • Asiantuntijat

  ProLiiderin tiimiläisiä vasemmalta oikealle: Tiina Karlström, Olli Nurkkala,
  Saana Tanskanen-Niemi, Anniina Säisä, Sanna Suomela, Petri Koivisto, Marika Sohlo ja Heini Iinatti

  Kaisu Rasi, projektipäällikkö

  Saana Tanskanen-Niemi, projektipäällikkö (äitiysvapaalla)

  Olen Saana Tanskanen-Niemi ja toimin talouden ja johtamisen asiantuntijana ProAgria Oulussa. Lisäksi olen projektipäällikkönä ProLiideri-hankkeessa. Työssäni on parasta yhteistyössä toimiminen asiantuntijoiden ja yrittäjien kanssa, jotka määrätietoisesti ja innovatiivisesti kehittävät yritystään. Pidän siitä, että työpäiväni ovat vaihtelevia!

  ProLiiderissä mukana olo on tuonut minulle uusia haasteita ja mahdollisuuden oppia uutta sekä kehittää itseään. Hanketyö antaa mahdollisuuden uusien toimintatapojen testailuun ja eteenpäin viemiseen. Olen myös päässyt tutustumaan uusiin ihmisiin, joiden kanssa on mukavaa ja mielenkiintoista työstää yhdessä asioita eteenpäin: kohti yhteistä päämäärää!

  Alisa Bragge

  Olen Alisa Bragge ja toimin maidontuotannon asiantuntijana ProAgria Oulussa. Työhöni kuuluvat muun muassa tuotannon- ja ruokinnansuunnittelun palvelut sekä pienryhmät. Toimin myös taustatukena kotieläintuotannon Huippuosaajillemme. Työssäni parasta ovat kohtaamiset erilaisten ihmisten kanssa ja heidän auttamisensa kohti tavoitteita. Eläinrakkaana navettakäynnit ovat aina mieluisia.

  Lähdin mukaan ProLiideri-hankkeeseen tuuraamaan äitiyslomalle jäänyttä Sini Öljymäkeä. Olen tutustunut hanketoimintaan jo aiemmin YritysAgro II ja Maasta Markkinoille -hankkeissa työskentelemällä ja otin kutsun mukaan lähtemiselle innolla vastaan. Yritysjohtaminen ja vastuullisuuden teemat ovat tulevaisuuden maataloudessa yhä keskeisempiä. On hienoa päästä mukaan niihin panostavien yritysten ja sidosryhmien matkalle. Uskon hankkeen myös antavan eväitä työhöni maitotilojen kanssa.

  Erika Kakko

  Olen Erika Kakko ja työskentelen kasvintuotannon asiantuntijana pääasiassa Kärsämäellä ja lähikunnissa. Toimenkuvaani kuuluu viljelysuunnittelu, EU-tukineuvonta ja kasvustokäynnit. ProLiideri-hankkeeseen lähdin mukaan 2021 keväällä. Hankkeessa mukana olo tuo työhöni monipuolisuutta ja mahdollisuuden kehittyä asiantuntijana. Johtamisosaaminen, yritystoiminnan vastuullisuus ja yrityksen julkisuuskuva ovat ajankohtaisia ja tärkeitä aiheita, ja odotan, että pääsen perehtymään niihin. On mukava päästä työskentelemään eri alojen asiantuntijoiden ja yrittäjien kanssa, ja saada näkökulmia monen alan toimijoilta.

  Petri Koivisto

  Sanna Suomela

  Olen Sanna Suomela ja työnimikkeeni ProAgria Oulussa on lihanauta- ja luomuasiantuntija. Työnkuvaani sisältyy luomu niin asiantuntijan kuin tarkastajankin roolissa. Työssäni mielenkiintoista on sen monipuolisuus ja toimiminen erilaisten asiakkaiden kanssa. On ilo, kun pystyy olemaan avuksi ja löytämään toimivia ratkaisuja tilan toimintaan.

  ProLiiderissä toimiminen on vahvistanut omaa toimintatapaa työntekijänä ja auttanut ottamaan omassa toimintatavassa paremmin huomioon eri ihmistyypit. ProLiiderin myötä olen päässyt/ pääsen työskentelemään aiempaa laajemmin lihanautatilojen parissa. On myös hyvä oppia tuntemaan paremmin hankkeen parissa työskenteleviä työkavereita ja heidän toimintatapojaan. Insight-analyysi on avannut silmiä.

  Anniina Säisä

  Olen Anniina Säisä ja toimin ProAgria Oulussa kasvintuotannon asiantuntijana. Tehtäviini kuuluvat viljelysuunnittelu, EU-tukineuvonta ja muutamassa hankkeessa työskentely. Parasta työssäni on asiakkaiden kanssa käydyt hyvät keskustelut ja osaavan asiantuntijatiimin kanssa työskentely. Pidän työni monipuolisuudesta.

  ProLiideri-hankkeessa mukanaolon aikana olen päässyt tapaamaan eri toimialojen yrittäjiä. Insight-analyysi on auttanut kommunikoinnissa erilaisten ihmisten kanssa. Lisäksi hanke on antanut mahdollisuuden kehittää myös omaa osaamistani.

  Sini Öljymäki

  Olen Sini Öljymäki ja toimenkuvanani on maitotila-asiantuntijan työt Oulun eteläisellä alueella. Työssäni parasta on erilaiset asiakaskohtaamiset maakunnassa. Työhön haastetta tuo erilaisten ruokintaan ja automaattilypsyyn liittyvien haasteiden ratkominen yhdessä asiakkaan ja osaavan asiantuntijatiimin kanssa ja on aina mukava kulkea yrittäjien matkassa, kun iloitaan uusista tavoitteiden saavutuksista.

  ProLiideri hankkeessa mukana oleminen on antanut minulle uusia näkökulmia erilaisten ihmistyyppien kanssa työskentelystä ja siitä, miten heidän kanssaan tulee toimia jotta kaikki osapuolet tulevat ymmärretyksi oikein. On ollut myös mukava päästä tutustumaan hankkeessa olevien yrittäjien erilaisiin toimialoihin ja saada sitä kautta myös uutta oppia ja ajatuksia omaan työhön.

  Tiina Karlström

  Olli Nurkkala

  Juha Sohlo


  Asiantuntijat

  Alisa Bragge
  maidontuotannon asiantuntija, Oulu
  041 730 7473
  Lähetä sähköpostia
  Erika Kakko
  kasvintuotannon asiantuntija
  041 730 7937
  Lähetä sähköpostia
  Tiina Karlström
  valtakunnallinen huippuosaaja: lypsykarjan ruokinta, terveys ja hyvinvointi, Oulu
  040 513 3241
  Lähetä sähköpostia
  Kaisu Rasi
  talouden ja johtamisen asiantuntija
  041 731 0739
  Lähetä sähköpostia
  Juha Sohlo
  palvelupäällikkö, valtakunnallinen huippuosaaja, kasvinsuojelu, Oulu; johtava asiantuntija, palvelukehitys, kasvintuotanto, ProAgria Keskusten Liitto
  0400 585 506
  Lähetä sähköpostia
  Saana Tanskanen-Niemi
  talouden ja johtamisen asiantuntija, projektipäällikkö, Nivala ja lähikunnat
  045 6578 704
  Lähetä sähköpostia
  Sini Öljymäki
  maidontuotannon asiantuntija, Oulainen
  Äitiysvapaalla
  Lähetä sähköpostia