• proagriaoulu.fi » Hankkeet » ProLiideri
 • ProLiideri – vastuullinen johtaja, kestävä yritystoiminta

  Pohditko, millainen olet johtajana? Tai kuinka johtaa tehokkaasti itseään ja työntekijöitään sekä sitouttaa heitä yrityksen tavoitteisiin? Miten tehostaa prosesseja ja päästä eroon hukasta? Miten kertoa yrityksestä sidosryhmille ja asiakkaille?

  ProLiideri-hankkeessa etsitään ratkaisuja näihin kysymyksiin yhdessä toisten yrittäjien ja asiantuntijoiden kanssa. Tavoitteena on lisätä Pohjois-Pohjanmaan maaseutuyritysten ja maatilojen johtamisosaamista, parantaa päätöksentekoa ja vastuullista yritystoimintaa sekä samalla yritysten kannattavuutta.

  Hankkeeseen haetaan maatiloja ja maaseudun yrityksiä, jotka ovat halukkaita kehittämään toimintaansa ja erityisesti johtamista.

  Hankkeen tavoitteet:

  • Parantaa yritysten henkilöstöjohtamista.
  • Kehittää vastuullista päätöksentekoa ja liiketoiminnan johtamista.
  • Luoda yrityksille parempaa julkisuuskuvaa ympäristö- ja yhteiskuntavastuun näkökulmasta.

  Kussakin teemassa kartoitetaan yritysten kehittämistarpeita, opitaan uutta sekä etsitään ja otetaan käyttöön uusia toimintatapoja. Kaikki tekeminen tapahtuu yhdessä yrittäjien ja asiantuntijoiden ryhmissä.

  Teematapaamisia, webinaareja ja pienryhmiä

  Hankkeessa mukana olevlle yrityksille järjestetään teematapaamisia ja webinaari-infoja. Yritykset kohtaavat myös pienemmissä pienryhmissä, joissa teemoja voidaan käsitellä saman alan yrittäjien kesken tai toisen toimialan yrityksiltä oppien – aihepiiristä riippuen.

  Yrityskohtaiset kartoitukset ja sparraukset sekä klinikkatyyppiset tapaamiset varmistavat uusien toimintatapojen käyttöönottoa. Yritysten välille kehitetään mentorimallia, jolloin sparraustilanteissa mukana on myös toinen yrittäjä tai yrittäjiä mentoroimassa yrityksen toimintatapojen kehittämistä.

  Ulkomaan opintomatkalla haetaan parhaita käytäntöjä ja uutta tietoa yritysten käyttöön.

  Vastuullista yritystoimintaa

  Vastuullisuus on keskeinen osa menestyvän yrityksen liiketoimintaosaamista. Se tarkoittaa

  • yrityksen mahdollisimman kestävää ekologista, sosiaalista ja taloudellista toimintaa
  • yrityksen ja sen sidosryhmien tavoitteiden ja odotusten yhteensovittamista.

  Näin toimiva yritys on pitkällä tähtäimellä kannattava ja kilpailukykyinen.

  Kehityshaluisille yrityksille kehitetään työkaluja arjen tuotannon johtamiseen ja resurssitehokkaita toimintamalleja.

  Vastuullisuuteen tähtääville yrittäjille tarjotaan tukea myös henkilöstöjohtamiseen, vuorovaikutustilanteisiin ja neuvottelutaitojen kehittämiseen. Yrittäjiltä vaaditaan hyvää organisointikykyä: heidän tulee hallita työmäärää sekä jakaa työtehtäviä ja vastuuta.

  Sosiaalisen vastuun keskeinen työkalu on sidosryhmävuoropuhelu. Aktiivinen ja tehokas tapa tarjota sidosryhmille oikeaa tietoa yritystoiminnan vaikutuksista ja vastuullisuustyöstä tarjoaa välineitä myös yrityksen markkinointiin ja myyntiin.

   

  Hankefaktat

  Aikataulu
  1.3.201931.12.2021

  Toiminta-alue
  Pohjois-Pohjanmaa

  Hallinnoija, toteuttaja
  ProAgria Oulu, osatoteuttajana ProAgria Keskusten liitto

  Rahoittaja
  Euroopan maaseuturahasto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
  Yksityisrahoitus 20 %: 1 700 € + alv / yrittäjä

  Lisätietoa

  Asiantuntijat

  Alisa Bragge
  maidontuotannon asiantuntija, Oulu
  041 730 7473
  Lähetä sähköpostia
  Erika Kakko
  kasvintuotannon asiantuntija
  041 730 7937
  Lähetä sähköpostia
  Tiina Karlström
  valtakunnallinen huippuosaaja: lypsykarjan ruokinta, terveys ja hyvinvointi, Oulu
  040 513 3241
  Lähetä sähköpostia
  Kaisu Rasi
  talouden ja johtamisen asiantuntija
  041 731 0739
  Lähetä sähköpostia
  Juha Sohlo
  palvelupäällikkö, valtakunnallinen huippuosaaja, kasvinsuojelu, Oulu; johtava asiantuntija, palvelukehitys, kasvintuotanto, ProAgria Keskusten Liitto
  0400 585 506
  Lähetä sähköpostia
  Saana Tanskanen-Niemi
  talouden ja johtamisen asiantuntija, projektipäällikkö, Nivala ja lähikunnat
  045 6578 704
  Lähetä sähköpostia
  Sini Öljymäki
  maidontuotannon asiantuntija, Oulainen
  Äitiysvapaalla
  Lähetä sähköpostia