• proagriaoulu.fi » Pohjois-Pohjanmaan hevostalouden esiselvitys

  Pohjois-Pohjanmaan hevostalouden esiselvitys

  ProAgria Oulu aloitti heinäkuussa 2008 esiselvityshankkeen Pohjois-Pohjanmaan hevostalouden kehittämiseksi. Hanke kokoaa yhteen tiedot alan nykytilanteesta ja kehittämistarpeista sekä aikaisemmin toteutettujen hankkeiden tulokset.

  Tavoitteena on maakunnan hevostalouden kehittämisohjelma, jonka mukaan alan kehittämistä voidaan tulevina vuosina kohdentaa.

  Hevostalouden nykytilanteen ja tulevaisuuden näkymien kartoittamiselle Pohjois-Pohjanmaalla on ilmeinen tarve. Hevosten ja harrastajien määrä lisääntyy. Myös hevostalouden tarjoaminen työpaikkojen ja taloudellisen vaikutuksen ennustetaan tulevaisuudessa lisääntyvän.

  Esiselvityksen tavoitteet:

  • koota aiemmin toteutettujen hankkeiden tulokset maakunnallisesti hyödynnettäviksi
  • kartoittaa Pohjois-Pohjanmaan hevostalousyritykset, tallit ja harrastusalueet sekä keskeiset hevostalouden palvelutuottajat
  • tutkia, mille alueille hevostoiminta Pohjois-Pohjanmaalla on sijoittunut ja keskittynyt sekä millaisissa oloissa ja hevostaloutta tällä hetkellä toteutetaan
  • selvittää eri ryhmien, kuten hevostalousyrittäjien, hevosharrastajien, hevostalouden palveluntuottajien sekä alan muun elinkeinoelämän, kuntien sekä viranomaisten, näkemykset hevostalouden kehittämistarpeistaPohjois-Pohjanmaalla

  Hankkeen tuloksena laaditaan Pohjois-Pohjanmaan hevostalouden kehittämisohjelma ja valmistellaan hankeaihioita ohjelman toteutukseen. Hankkeessa arvioidaan toimenpideohjelman resurssitarpeet ja määritellään ohjelman seuranta.

  Hankkeelle on myönnetty rahoitus Pohjois-Pohjanmaan liiton alueiden kehittämisrahastosta. Hanketta rahoittavat myös Pohjois-Pohjanmaan hevostalousoppilaitokset: Ruukin maaseutuoppilaitos sekä Pudasjärven ammattiopisto, Oulun seudun ammattikorkeakoulu sekä valtakunnallinen hevosalan osaamiskeskus Hippolis ry.

  Lisätiedot: ProAgria Oulu, projektipäällikkö Heini Iinatti, puh. 040 566 7924, heini.iinatti(at)proagria.fi.

  "Tulevaisuudessa Pohjois-Pohjanmaalla vahvistuu aktiivinen ja kehittämismyönteinen hevostalous elinkeinona. Hevostalouden merkitys ja vetovoimaisuus korostuvat entisestään."