• proagriaoulu.fi » HevosAgro » Laadukas ympäristö
 • Laadukas ympäristö

  DorieLisääntynyt hevosten pito nykymuodossaan on siirtynyt lähemmäs asutuskeskuksia sekä taajamia ja yhä enemmän uusia talleja rakennetaan ja vanhoja tiloja otetaan uuskäyttöön.

  Hevostalouden ympäristövaikutuksista on viime vuosiin saakka ollut saatavilla suhteellisen vähän tietoa. Hevostalouden ympäristökuormitus voi kuitenkin paikallisesti olla huomattava. Hevostalouden keskeisiä ympäristöä kuormittavia tekijöitä ovat lannan käsittelystä ja varastoinnista sekä hoitamattomista kasvipeitteettömistä ulkotarhoista peräisin olevat ravinnehuuhtoumat, syntyvät jätteet ja niistä erityisesti lanta sekä tallin jätevedet. Muita ympäristöön vaikuttavia tekijöitä ovat mm. haju ja pöly sekä hevosten liikkumisen aiheuttama maaperän kuluminen. Välillisiä ympäristövaikutuksia syntyy siellä missä hevostalouden tarvitsemat rehut, välineet ja varusteet, energia ja vesi tuotetaan.

  Hevostalouden kasvu näkyy myös maisemassa ja vaikuttaa maankäyttöön. Tallien ja hevosurheilualueiden sijoituspäätöksiin vaikuttavat niin tallien omistajat kuin kuntien maankäytönsuunnittelusta vastaavat sekä muut viranomaiset. Jotta ristiriidoilta naapurustossa vältytään ja hevosalalle taataan turvalliset, laadukkaat ja muita maankäytön muotoja häiritsemättömät toimintaolosuhteet ovat hevostalouden erityispiirteet otettava huomioon kaikilla päätöksen teon tasoilla.

  Kuntien olisikin hyvä osata varautua kaavoituksessaan hevosenpidon kasvuun – Hevonen on monella tapaa hyvä kuntalainen. Lue lisää Hevoset ja kunta -rajapintoja kirjasta.

  Hyvä ympäristöasioiden hoito on tänä päivänä yksi laadukkaan yritystoiminnan perusvelvollisuuksista. Hevostaloudessa ympäristöstä huolehtiminen on erityisen tärkeää, koska ympäristöstä huolehtimalla parannetaan omaa toimintaympäristöä ja luodaan hevosille turvallinen ja terveellinen elinympäristö.

  Huolellisella ympäristöasioiden hoidolla turvataan alan toimintamahdollisuudet myös tulevaisuudessa ja parannetaan yrityksen ja koko toimialan julkisuuskuvaa. Ympäristöasioihin onkin tartuttu useissa valtakunnallisissa hevostalouden kehittämistoimenpiteissä ja saatavilla on erinomaista ohjeistusta tallin ympäristökysymysten kuntoon saattamiseksi. Lainsäädännön vaatimukset, yleiset suositukset ja ohjeet löytyvät oheisista lähteistä.

  HevosAgron materiaaleja liittyen hevostalouden ympäristöasioihin löydät täältä.

  Sivuvalikkoon on koottu lisätietolähteitä liittyen hevostalouden ympäristöasioihin.