• proagriaoulu.fi » HevosAgro » Hyvinvoiva hevonen
 • Hyvinvoiva hevonen

  Hevosen roolin muuttuminen tämän päivän urheilu- ja harrastehevoseksi sekä hevosharrastajien ja hevosten määrän lisääntyminen ovat tuoneet uudenlaisia haasteita myös hevosten hyvinvointiin. Nykyhevosen ongelmia voivat olla liika vapaa-aika, sopimattomat talliolosuhteet, virikkeettömät ja ahtaat ulkoilualueet tai omistajien ja harrastajien puutteelliset hevosmiestaidot.

  Hevosen hyvinvointi on laaja käsite, joka sisältää useita terveellisyyteen, turvallisuuteen ja lajinmukaiseen käyttäytymiseen tähtääviä seikkoja. Hyvinvointia ovat mm. terveys ja sen ylläpitäminen, riittävä ravinnon ja juomaveden saanti, mahdollisuus liikuntaan ja ulkoiluun, puhtaus ja miellyttävä turvallinen elinympäristö sekä inhimillinen kohtelu ja mahdollisuus toteuttaa luontaisia ja lajinmukaisia tarpeita.

  Jotta hevosten hyvinvointi voidaan kaikissa tilanteissa taata, on hevosten kanssa toimivilla oltava riittävästi tietoa hevosen hoidosta sekä lajinmukaisesta käyttäytymisestä ja sen mahdollistavista olosuhdetekijöistä. Hevosten hyvinvointi ja sen edistäminen ovatkin yksi keskeisiä valtakunnallisten ja Pohjois-Pohjanmaan hevosalan kehittämistyön tavoitteita.

  Minimivaatimukset hevosten kuten muidenkin eläinten pidolle määrittelee eläinsuojelulainsäädäntö. Asiantuntijoiden suositukset hyvästä hevosten pidosta ovat usein lainsäädännön vaatimuksia tarkempia tai korkeampitasoisia. Hevosen hyvinvointiin eniten vaikuttava tekijä on ihminen ja ihmisen toiminta. Vaikka lainsäädännön minimivaatimustaso täyttyisi tallilla jo, hevosyksilöiden hyvinvoinnin eteen voi aina tehdä parantavia toimenpiteitä.

  HevosAgron materiaaleja liittyen hevosen hyvinvointiin liittyen löydät täältä.

  Hevosen hyvinvointiin liittyviä vaatimuksia, suosituksia ja ohjeita löytyy oheisista lähteistä sivuvalikosta.