• proagriaoulu.fi » Päättyneet hankkeet » Mikä muuttuu 2015? » Tiedotteet » Vuoden 2009 YmpäristöAgro-tiedotteet

 • Yhteystiedot sivulle >

  • YmpäristöAgro-hanke
  Taimi Mahosenaho
  040 551 7807

  • Maiseman- ja luonnonhoito, erityistuet
  Maarit Satomaa
  040 566 7924

  • Eläinten hyvinvointi
  Virpi Huotari
  0400 786 933

  • Luonnonmukainen tuotanto
  Anna-Leena Vierimaa
  0400138733                                                                                                                                                                                Olli Olli Valtonen
  040 735 5519

  • Ympäristötuen mukainen viljely
  Risto Jokela
  0400 285 294

  • Lähiruoka
  Soila Hiltunen
  0400 182 584

  • Maatalousmaankäytön uudet näkökulmat
  Kartoittaja Mikko Marjomaa 040 5798529

  • Tuki-infot
  Anna-Leena Vierimaa
  0400 138 733

  • Maatilan energia
  Esko Viitala
  Piiriagrologi, energianeuvoja                                                                                                                                             0400 286033

  • Lammastalous ympäristönhoitajana
  Heini Rautiola, lammasneuvoja
  045 6578708

  Sähköpostit: etunimi.sukunimi@proagria.fi

  Vuoden 2009 YmpäristöAgro-tiedotteet

  Tammikuu 2009 - Seminaariesite Pienten puolesta (pdf)
  Tammikuu 2009 - Tiedote Pienten puolesta seminaarista (pdf)


  Helmikuu 2009 - Luonnonhoitopellot korvaamaan kesantoa (pdf)
  Helmikuu 2009 - Erityistukien haku 2009 (pdf)


  Maaliskuu 2009 - YmpäristöAgro-koonti tilaisuuksista ja ohjelmista (pdf)
  Maaliskuu 2009 - Esimerkki: Mainos kylille maisema-lumo infotilaisuudesta 2009 (pdf) 
  Maaliskuu 2009 - Esimerkki: Tiedote kylille maisema-lumo infotilaisuudesta 2009 (pdf)
  Maaliskuu 2009 - Lehdistötiedote kevään 2009 maisema-lumo infoista (pdf)
  Maaliskuu 2009 - Suojavyöhykkeen erityistuki yleissuunnitelmissa esitetyille alueille (pdf)
  Maaliskuu 2009 - Mitä siementä uusille maisema- ja riistamonimuotoisuuspelloille? (pdf)
  Maaliskuu 2009 Monimuotoisuuskartoitus kaikille ympäristötukitiloille (pdf)
  Maaliskuu 2009 - Erityistukien hakemisesta keväällä 2009 (pdf)
  Maaliskuu 2009 - LUMO-kartoituksesta ja yleissuunnitelmista Pohjois-Pohjanmaalla (pdf)


  Huhtikuu 2009 - YmpäristöAgro-hanke tiivistelmä 2009 (pdf)
  Huhtikuu 2009 - YmpäristöAgro-hanke lehdistötiedote 2009 (pdf)
  Huhtikuu 2009 - YmpäristöAgro-hanke TE-keskuksen hanketiedotteessa 29.4.2009 (pdf)

  Kesäkuu 2009 - Maiseman- ja luonnonhoidon uudet mahdollisuudet, Läntisrannan maastoinfon ohjelma (malli maastoinfon ohjelmasta pdf)
  Kesäkuu 2009 - YmpäristöAgro tilannetiedote (pdf)
  Kesäkuu 2009 - Lehdistöinfo - Luonnonhoitopeltoja kylvetään parhaillaan 3.6.2009 (pdf)
  Kesäkuu 2009 - Eläinten hyvinvointituki (pdf)
  Kesäkuu 2009 - Lypsylehmien ja hiehojen jaloittelu (pdf)
  Kesäkuu 2009 - Kun laiduntaminen ei onnistu, vaihtoehtona jaloittelutarha (pdf)
  Kesäkuu 2009 - Tuottajat ja ketjuinformaatio (pdf)
  Kesäkuu 2009 - NASEVA - Kasvavan dokumentointitarpeen hallintaan (pdf)
  Kesäkuu 2009 - YmpäristöAgro-hankkeen maastoinfossa ei-tuotannollisista investointituista -lehdistötiedote (pdf)
  Kesäkuu 2009 - Maiseman- ja luonnonhoidon uudet mahdollisuudet, Läntisrannan maastoinfon materiaali 9.6.2009 + jaettu muissa infoissa (pdf)

  Heinäkuu 2009 - Riukuaita kruunaa perinnemaiseman-maisemanhoidon maastoinfon ohjelmaesimerkki (pdf)
  Heinäkuu 2009 - Kalevan verkkolehden video Riukuaita kruunaa perinnemaiseman- maastoinfosta 8.7.2009

  Elokuu 2009 - Tulevia tapahtumia syksy 2009 (pdf)
  Elokuu 2009 - Viljelijät ovat kiinnostuneita ympäristön suojelusta, vesiensuojeluinfon lehdistötiedote (pdf)
  Elokuu 2009 - Riukuaita kruunaa perinnemaiseman - lehdistötiedote (pdf)
  Elokuu 2009 - Lammas hoitaa perinnemaisemaa, Hirvaskosken maastoinfon ohjelma 5.9.2009 (pdf)
  Elokuu 2009 - Lammas hoitaa perinnemaisemaa - lehdistötiedote (pdf)

  Syyskuu 2009 - Lammas hoitaa perinnemaisemaa - maastoinfon materiaali (pdf)
  Syyskuu 2009 - YmpäristöAgron tilannekatsaus syyskuu (pdf)
  Syyskuu 2009 - Maaseudun uudet mahdollisuudet ja kestävä maaseutu (pdf)
  Syyskuu 2009 - Viljelijä maiseman ja luonnon monimuotoisuuden ylläpitäjänä, Rantsilan infon ohjelma 5.10.2009 (pdf)

  Lokakuu 2009 - Biotalous maaseudun uutena mahdollisuutena, Muhoksen infotilaisuuden ohjelma 13.10.2009 (pdf)
  Lokakuu 2009 - Infokirje viljelijöille lokakuu 2009: Loppuvuoden tilaisuudet ja suojavyöhyketietopaketti
  Lokakuu 2009 - Syksyn 2009 infopäivät + ohjelmat (pdf)
  Lokakuu 2009 - Mavin tiedote 21.10.2009 Luonnonhoitopeltojen hoidossa muistettavaa (pdf)
  Lokakuu 2009 - Maaseudun uusi arvonnousu, Maaviestin juttu 3/2009 (pdf)
  Lokakuu 2009 - Suojavyöhyke hoitaa vesistöä ja maisemaa, Maaviestin juttu 3/2009 (pdf)

  Marraskuu 2009 - Ketjuinformaatio käyttöön myös nautatiloilla (pdf)
  Marraskuu 2009 - Maaviesti: Ketjuinformaatio käyttöön myös nautatiloilla (pdf) 
  Marraskuu 2009 - Viljasta ylituotantoa, kannattaisiko siirtyä luomuun? (pdf)
  Marraskuu 2009 - Moni viljelijä harkitsee ensi kasvukaudelle luonnonhoitopeltoa (pdf)