• proagriaoulu.fi » Ajankohtaista » Koulutukset ja tapahtumat » Potentiaaliset tulvametsät ja metsäluhdat – info kuntasektorille
 • Potentiaaliset tulvametsät ja metsäluhdat – info kuntasektorille

  05.05.2021

  klo 14-16, etäyhteys

  Tulvametsiä ja metsäluhtia voidaan pitää luonnon monimuotoisuuden kannalta avainelinympäristöinä. Tulvametsät on luontotyyppinä arvioitu uhanalaiseksi Suomessa. Metsäluhdat ovat puutteellisesti tunnettuja lukuun ottamatta äärimmäisen uhanlaisia harmaa- ja tervaleppäluhtia.

  Metso-ohjelman rahoittamassa Suomen ympäristökeskuksen kolmivuotisessa hankkeessa luodaan menetelmiä tulvametsien ja metsäluhtien kartoittamiseksi ja tunnistamiseksi hyödyntämällä erityisesti laserkeilausaineistoja, tulvamallinnusta ja metsävaratietoja sekä koneoppimismenetelmiä. Menetelmien avulla voidaan tunnistaa potentiaalisia METSO-ohjelmaan soveltuvia tulvametsä- ja metsäluhtakohteita sekä löytää mahdolliset kunnostettavat kohteet.

  Onko Teidän kuntanne alueella tulvametsiä ja miten ne huomioidaan maankäytössä? Ovatko tulvametsät tuttuja luontotyyppejä? Tervetuloa oppimaan tulvametsien tunnistamisesta ja tulvakarttojen hyödyntämisestä sekä pohtimaan tulvametsien roolia kuntien maankäytössä!

  Ohjelma

  14:00     Tervetuloa

  14:05     Mistä tunnistan tulvametsän ja metsäluhdan? Tulvametsien ja metsäluhtien erityispiirteet ja kasvillisuus – Krister Karttunen, SYKE

  14:35    Tulvakartoilla tulvaherkät alueet esiin – Mikko Sane, SYKE

  15.05    Potentiaaliset tulvametsät ja metsäluhdat kartalle - Pekka Härmä, SYKE

  15.35     Pohjois-Pohjanmaan METSO-tavoitteet saavutettu. Miten saan tulvametsäni suojeluun? - Eero Melantie, POP ELY

  16:00     Webinaarin päätös

  Ilmoittautumiset 4.5.2021 klo 16 mennessä tästä linkistä. Osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille sähköpostitse.

  Infon järjestävät yhteistyössä Potentiaaliset tulvametsät ja metsäluhdat -hanke sekä VYYHTI -verkosto.

  Tervetuloa!