Pohjoista ruokaa ja matkailua

16.02.2016

Pohjoinen ruoka ja matkailu – Arctic Food and Travel -hanke on aloittamassa Pohjois-Pohjanmaalla paikallisiin erityispiirteisiin ja ruokakulttuuriin pohjautuvaa monialaista kehittämisyhteistyötä.

Tavoitteena on laadukkaita ruokamatkailutuotteita ja -palveluja tuottava pohjoispohjalainen yritysverkosto, joka tunnetaan koko maakunnassa, muualla Suomessa ja kansainvälisesti.

Hankkeen päämääränä on edistää maaseudun pienyrittäjyyttä ja tukea yrittäjien kehittämistyötä. Paikallisten teemojen ympärille kootaan yritysryhmiä, joissa ruokamatkailun kanssa työtä tekevät yrittäjät eri toimialoilta testaavat erilaisia toimintamalleja ja kehittävät yhteistä tietovarantoa tuotteidensa ja palveluidensa tueksi.

Hankkeessa tunnistetaan ja nostetaan esille pohjoispohjalaista ruokaperinnettä ja -kulttuuria, muuta kulttuuria, maiseman ja luonnon arvoja sekä alueen matkailullisia vetovoimatekijöitä. Yrityksiä valmennetaan suunnittelemaan ja yhteistyössä tuotteistamaan näistä teemoista uusia palveluja ja elämystuotteita. Vuoropuhelua ja yhteistyötä lisätään matkailukeskusten kanssa. Lisäksi yritykset voivat osallistua koti- ja ulkomaille suuntautuville opinto- ja messumatkoille tai muihin yhteisesti sovittaviin vierailukohteisiin.

Ideointia yhdessä

Hanke on aloittamassa alueellisia ideointitilaisuuksia, joihin ovat tervetulleita kaikki pitkäjänteisestä yhteistyöstä kiinnostuneet yrittäjät, kehittäjät ja muut toimijat. Ensimmäisessä vaiheessa mukaan lähteviä kuntia ovat Liminka, Lumijoki, Tyrnävä, Pudasjärvi, Raahe ja Utajärvi.

Info- ja ideointipalaverit alueittain:
Lakeus–Liminka, Lumijoki ja Tyrnävä: ke 17.2. klo 9–13 Limingan kunnantalon valtuustosali, Iivarinpolku 6
Merellinen Raahe: ti 23.2. klo 12–16  Raahe, Rantakatu 7A. Lisätietoa ja ilmoittautumiset 19.2. mennessä
Ruokalaakso–Utajärven alue: ke 24.2. klo 12–16 Utajärvi, koulun auditorio, Laitilantie 8. Lisätietoa ja ilmoittautumiset 20.2. mennessä
Lammasteema–Pudasjärven alue: vahvistuu myöhemmin

Hanketta hallinnoivat Oulun Maa- ja kotitalousnaiset ja ProAgria Oulu. Rahoitusta on haettu Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta.

 

Lisätiedot:

ProAgria Oulu, Oulun Maa- ja kotitalousnaiset
yritysasiantuntija
Arja Keränen
puh. 040 743 9731
arja.keranen@maajakotitalousnaiset.fi