Maisemahelmet esiin – hoitoa arvokkaille perinnemaisemille

03.06.2019

Perinnebiotoopit ovat maaseutumaisemamme helmiä – pitkän maatalouskäytön synnyttämiä luonnonniittyjä, hakoja ja metsälaitumia. Näiden lajistoltaan monimuotoisten alueiden määrä on laskenut nopeasti maatalouden muutoksen seurauksena. Tarvitaan uutta otetta ja keinoja tilanteen parantamiseksi.  

Toukokuussa alkanut Pohjoisen maisemahelmet -hanke järjestää hoitoa arvokkaille perinnebiotooppi- ja maisemakohteille Pohjois-Pohjanmaalla.

Uhanalaisiin luontotyyppeihin kuuluvien perinnemaisemien hoitaminen on luontevinta maatalouden yhteydessä ja yhdessä karjatilallisten, maisemanhoitoyrittäjien ja muiden maaseudun toimijoiden kanssa.

Hankkeen kehittämiskohteiksi valitaan arvokkaiksi luokiteltuja perinnebiotooppeja sekä valtakunnallisilla maisema-alueilla ja Natura 2000 -suojelualueilla sijaitsevia kohteita. Myös hankkeen osarahoittajiksi lähtevien kuntien ja niiden kylien esitykset otetaan huomioon.

Hoidon edistämiseksi alueilla järjestetään infotilaisuuksia, työpajoja ja maastokatselmuksia, joissa pohditaan eri toimijoiden kesken hoidon kysymyksiä. Lisäksi voidaan järjestää työnäytöksiä, talkoita, messuesittelyjä, luentoja ja opintomatkoja.  

Hanke edistää myös maisemanhoidon toimijoiden verkostoitumista ja järjestään laajempia verkostoitumistapaamisia  yhdestä kahteen kertaa vuodessa. Hankkeen lopussa kootaan suositukset verkoston toiminnasta jatkossa.

Hanketta toteuttavat ProAgria Oulu ja Oulun Maa- ja kotitalousnaiset. Rahoitus tulee pääosin EU:n Maaseuturahastosta. Hanke kestää vuoden 2021 loppuun. Muuta julkista rahoitusta kerätään kunnilta, joista rahoittajina ovat Raahe, Pudasjärvi, Taivalkoski, Kuusamo ja Haapaveden-Siikalatvan seutukunta. Suunnittelukohteita etsitään erityisesti näiden kuntien alueelta.

Maastotyöpaja 25.6. Sotkajärvellä

Pohjois-Pohjanmaan suurten luonnontilaisten jokien varsilla ovat tulvaniityt olleet ennen tyypillisiä. Monet kohteet ovat kuitenkin kasvaneet umpeen laidunnuksen loputtua. Tänä kesänä suunnitellaan tulvaniittyjen hoitoa muun muassa Pudasjärvellä ja Taivalkoskella.

Pohjoisen maisemahelmet -hanke järjestää Sotkajärven tulvaniityt kuntoon -maastotyöpajan tiistaina 25.6. Korentojärven kalaveden osakaskunnan kanssa. Päivän aikana tutustutaan tulvaniittykohteisiin Sotkajärven, Pöllänjoen ja Iijoen suunnalla.

 

 

Perinnemaisemista
elinvoimaa yhteistyöllä.
Lue lisää

Painokelpoiset kuvat


Kuljunmäki, Raahe.
Kuva: Maarit Satomaa


Sotkajärvi, Pudasjärvi.
Kuva: Kalle Hellström


Jurmunsaaret, Taivalkoski.
Kuva: Maarit Satomaa