• proagriaoulu.fi » Pohjoinen ruoka ja matkailu
 • Pohjoista ruokaa ja matkailua

  Pohjoinen ruoka ja matkailu – Arctic Food and Travel -hanke edistää Pohjois-Pohjanmaalla paikallisiin erityispiirteisiin ja ruokakulttuuriin pohjautuvaa monialaista kehittämisyhteistyötä. Yhteistyöhön ovat tervetulleita kaikki ruokamatkailun kanssa tekemisissä olevat yritykset: matkailu-, majoitus- ja ravitsemisalan yritykset, alkutuottajat, jalostajat, käsityöalan yritykset jne.

  Kuva: valtioneuvoston kuvapankki

  Tavoitteet

  • laadukkaita ruokamatkailutuotteita ja -palveluita tuottava yritysverkosto, jonka kautta pohjoispohjalainen ruokamatkailu tulee tunnetuksi omassa maakunnassa, Suomessa ja kansainvälisesti

   

  • korkea ja yhtenäinen tuote- ja palvelulaatu sekä jatkuva parantaminen verkoston kaikissa yrityksissä

   

   

  Hanke tunnistaa ja nostaa esille pohjoispohjalaista ruokaperinnettä ja -kulttuuria, muuta kulttuuria, maiseman ja luonnon arvoja sekä alueen matkailullisia vetovoimatekijöitä. Yrityksiä valmennetaan suunnittelemaan ja yhteistyössä tuotteistamaan näistä teemoista uusia palveluja ja elämystuotteita.

  Uutta tietoa ja hyviä käytäntöjä

  Ruokamatkailua kehitetään verkostotapaamisissa, joissa jaetaan ja tuotetaan tietoa sekä hyviä käytäntöjä verkostossa toimivien käyttöön. Parhaan hyödyn yritys saa osallistumalla toimintaan.

  Alueet ja kehittämisteemat

  • Oulu - Pudasjärvi - Raahe
  • Lakeus, Liminka-Lumijoki-Tyrnävä
  • Ruokalaakso, Utajärvi
  • Hailuoto

  Valtakunnallinen verkostoyhteistyö

  Hankkeessa välitetään mm. valtakunnallisten elintarvike- ja matkailualan hankkeiden ja muiden toimijoiden tuottamaa tietoa ja yhteistyömahdollisuuksia. Yhtenä tärkeänä toimintamallina ja kanavana on Aitoja makuja -yhteistyö

   

  Loppuraportti

  Pohjoinen ruoka ja matkailu -hanke 2015–2018 kuvakooste

  Hankefaktat

  Aikataulu: 2.11.2015–31.10.2018

  Hankealue ja kohderyhmä: ruokamatkailun kanssa tekemisissä olevat pohjoispohjalaiset yritykset

  Hallinnoija: ProAgria Oulu yhteistyössä Oulun Maa- ja kotitalousnaisten kanssa

  Rahoitus: Euroopan maaseuturahasto. Hankebubjetti noin 215 00 euroa. Yksityisrahoituksen osuus on 20 % ja kuntarahoituksen 4 % kokonaisbudjetista