• proagriaoulu.fi » ProLiideri » Pienryhmät
 • Pienryhmät

  ProLiiderin teemoja työstetään konkreettisesti eteenpäin pienryhmissä, jotka muodostavat pitkälti hanketoiminnan kulmakivet. Kussakin pienryhmässä on mukana 6–7 yritystä. Pienryhmät kootaan kunkin teeman ympärille. Pienryhmissä eri tuotantosuunnat ja toimialat sekoitetaan ja teemoja käsitellään näin useasta eri näkökulmasta. Näin saamme oppia myös oman toimialan ulkopuolelta ja ratkomme yhteisiä haasteita useita näkökulmia hyödyntäen. Pienryhmissä käsitellyn ja opitun asian sparrausta jatkamme yrityskohtaisilla kartoituskäynneillä. Lisäksi yrityksen toimintatapoja kehitetään yrittäjäpareista muodostetuissa mentorimallissa.

  Tästä osiosta löydät yhteenvedot hankkeen aikana toteutetuista pienryhmistä. Kukin päivä on vedetty kolme kertaan samanlaisena sisältönä eri pienryhmille. Pienryhmät on numeroitu numerojärjestykseen niin, että numerolla yksi on ensimmäisen pienryhmäpäivän sisältö, numerolla kaksi toisen ja niin edellen.


  1. Kommunikointi ja vuorovaikutus osaksi johtamista

  ProLiiderin ensimmäisessä pienryhmässä käsiteltiin kommunikointia ja vuorovaikutusta erilaisten ihmisten kanssa. Päivän tavoitteena oli oppia tunnistamaan eri tyyppisiä ihmisiä ja heidän ominaisuuksiaan sekä oppia paremmin kommunikoimaan heidän kanssaan. Pohjana pienryhmätyöskentelyssä oli yrittäjille ja asiantuntijoille teetetyt InSight-persoonallisuusanalyysit. Lue lisää...

  2. Henkilöstöjohtaminen käytäntöön eli ihmiset töihin ja työkalut käyttöön!

  Pienryhmäpäivässä keskityttiin Lean-työkaluihin henkilöstöjohtamisen tukemisessa. Päivän tavoitteena oli saada konkreettisia työkaluja käyttöön yrityksille arjen johtamiseen. Lue lisää...

  3. Menestyvän yrityksen takana on hyvinvoiva yrittäjä

  Syksyn 2020 ensimmäisessä pienryhmätapaamisessa keskityttiin yrittäjien hyvinvointiin. Päivän aikana pohdittiin omaa fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia sekä asetettiin tavoitteet oman hyvinvoinnin kohentamiseen. Lue lisää...

  4. Tekijästä johtajaksi kasvaminen

  Pienryhmäpäivässä keskityttiin ajankäyttöön ja työnsuunnitteluun. Tavoitteena päivässä oli päästä yrityksen ajan herraksi. Lue lisää...

  5. Vastuullisen talousjohtamisen abc

  Pienryhmäpäivässä keskityttiin yritysten talousjohtamisen osaamisen kehittämiseen ja perusteiden sisäistämiseen. Lue lisää...