• proagriaoulu.fi » Hankkeet » ProLiideri » Pienryhmät
 • Pienryhmät

  ProLiiderin teemoja työstetään konkreettisesti eteenpäin pienryhmissä, jotka muodostavat pitkälti hanketoiminnan kulmakivet. Kussakin pienryhmässä on mukana 6–7 yritystä. Pienryhmät kootaan kunkin teeman ympärille. Pienryhmissä eri tuotantosuunnat ja toimialat sekoitetaan ja teemoja käsitellään näin useasta eri näkökulmasta. Näin saamme oppia myös oman toimialan ulkopuolelta ja ratkomme yhteisiä haasteita useita näkökulmia hyödyntäen. Pienryhmissä käsitellyn ja opitun asian sparrausta jatkamme yrityskohtaisilla kartoituskäynneillä. Lisäksi yrityksen toimintatapoja kehitetään yrittäjäpareista muodostetuissa mentorimallissa.

  Tästä osiosta löydät yhteenvedot hankkeen aikana toteutetuista pienryhmistä. Kukin päivä on vedetty kolme kertaan samanlaisena sisältönä eri pienryhmille. Pienryhmät on numeroitu numerojärjestykseen niin, että numerolla yksi on ensimmäisen pienryhmäpäivän sisältö, numerolla kaksi toisen ja niin edellen.


  1. Kommunikointi ja vuorovaikutus osaksi johtamista

  ProLiiderin ensimmäisessä pienryhmässä käsiteltiin kommunikointia ja vuorovaikutusta erilaisten ihmisten kanssa. Päivän tavoitteena oli oppia tunnistamaan eri tyyppisiä ihmisiä ja heidän ominaisuuksiaan sekä oppia paremmin kommunikoimaan heidän kanssaan. Pohjana pienryhmätyöskentelyssä oli yrittäjille ja asiantuntijoille teetetyt InSight-persoonallisuusanalyysit. Lue lisää...

  2. Henkilöstöjohtaminen käytäntöön eli ihmiset töihin ja työkalut käyttöön!

  Pienryhmäpäivässä keskityttiin Lean-työkaluihin henkilöstöjohtamisen tukemisessa. Päivän tavoitteena oli saada konkreettisia työkaluja käyttöön yrityksille arjen johtamiseen. Lue lisää...


  Asiantuntijat

  Saana Tanskanen-Niemi
  talouden ja johtamisen asiantuntija, projektipäällikkö, Nivala ja lähikunnat
  045 6578 704
  Lähetä sähköpostia