• proagriaoulu.fi » ProLiideri » Pienryhmät » Vastuullisen talousjohtamisen abc
  • Vastuullisen talousjohtamisen abc -pienryhmäpäivä

    Pienryhmäpäivässä keskityttiin yritysten talousjohtamisen osaamisen kehittämiseen ja perusteiden sisäistämiseen.

    Päivä aloitettiin lapputehtävällä, jossa paperilapuille oli kirjoitettu eri talouden termejä. Osallistujat valitsivat itselleen yhden lapun ja tämän jälkeen keskusteltiin, miksi juuri tämä lappu valittiin. Valittujen lappujen joukosta valittiin muutama lappu talouden tunnuslukujen laskemista varten. Osallistujat pääsivät omien kirjanpito- ja tilinpäätöstietojensa pohjalta laskemaan kyseiset tunnusluvun omalle yritykselleen.

    Iltapäivällä pohdittiin keskustelunomaisesti yrityksen talousjohtamista kysymysten avulla ja sitä, mitä se konkreettisesti on ja miten sitä yrityksissä tehdään.