• proagriaoulu.fi » ProLiideri » Pienryhmät » Tekijästä johtajaksi kasvaminen
  • Tekijästä johtajaksi kasvaminen -pienryhmäpäivä

    Pienryhmäpäivässä keskityttiin ajankäyttöön ja työnsuunnitteluun. Tavoitteena päivässä oli päästä yrityksen ajan herraksi eli kyetään tekemään selkeä ero työajan ja vapaa-aja välille. Päivä aloitettiin pohtimalla viimeisen viikon ja viimeisen kuukauden tärkeintä tehtävää. Lisäksi mietittiin pieleen menneitä tehtäviä, joka on myöhemmin pitänyt tehdä uudestaan.

    Seuraavaksi oli vuorossa harjoitustehtävä, jossa yrittäjät listasivat vähintään viisitoista työtehtävää. Tikkataulun avulla pohdittiin vastuunjakoa työtehtävien välillä.

    Toisessa harjoitustehtävässä suunniteltiin viikkokalenterin avulla työt niin, että viikkoon sisältyy yksi vapaapäivä ja yksi päivä johtamiseen. Seuraavaksi mietittiin mitä tehtäviä johtamispäivään sisältyy. Harjoitustehtävistä keskusteltiin yhdessä ja vaihdettiin kokemuksia.