• proagriaoulu.fi » ProLiideri » Pienryhmät » Hyvinvoiva yrittäjä
 • Menestyvän yrityksen takana on hyvinvoiva yrittäjä

  kuvassa hyvinvointiin liittyvä tehtävänanto ja etualalla Katja Nuottila
  Maaseutuyrittäjien työkyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen -hankkeen projektipäällikkö Katja Nuottila Diakista avasi päivän.

  Syksyn 2020 ensimmäinen yhteinen tapaaminen järjestettiin 28.10. Helmen Pirtissä Ala-Temmeksessä. Päivän teemana oli yrittäjän hyvinvointi. Päivä järjestettiin yhteistyössä Maaseutuyrittäjien työkyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen -hankkeen kanssa. Päivän avasi hankkeen projektipäällikkö Katja Nuottila Diakonia-ammattikorkeakoulusta.

  Aamupäivän aikana perehdyttiin hyvinvointiin Kunnostamo Valmentaja Anu Suotula-Tepon johdolla. Päivän aikana käytiin läpi hyvinvoinnin eri osa-alueet sekä tehtiin pieniä pohdintatehtäviä omaa hyvinvointia ajatellen. Hyvinvoinnin teemaa konkretisoitiin fyysisen hyvinvoinnin osa-alueilla eli pohtien liikunnan, ravinnon ja levon merkitystä omassa jaksamisessa. Tämän lisäksi pohdittiin myös psyykkistä hyvinvointia ja asetettiin itselle hyvinvointitavoitteita.

  Iltapäivällä käytiin läpi Valmennuskumppani Oy:n valmentajan Heini Salmun kanssa itsensä johtamista ja ajanhallintaa. Itsensä johtaminen lähtee liikkeelle itsetuntemuksesta sekä vahvuuksien ja heikkouksien tunnistamisesta. Päivän aikana tehtiin myös lyhyitä harjoitteita; pohdittiin esimerkiksi tyytyväisyyttä oman elämän eri osa-alueilla sekä motivaation lähteitä itsensä johtamiseen. Keskustelua käytiin myös arjen rutiineista ja muistuteltiin mieliin arjen aikasyöppöjä. Yrittäjät totesivat, että ulkoisia aikavarkaita heidän arjessaan olivat muun muassa puhelin ja some sekä erinäisesti keskeytykset. Sisäisinä aikavarkaina nähtiin esimerkiksi multitaskaus, asioiden jättäminen viime tippaan ja epämiellyttävien tehtävien lykkääminen. Päivän lopuksi pohdittiin sitä, miten arjen ja ajankäytön saa paremmin hallintaan.

  Päivän vetäjänä