• proagriaoulu.fi » ProLiideri » Pienryhmät » Henkilöstöjohtaminen
  • Henkilöstöjohtaminen käytäntöön eli ihmiset töihin ja työkalut käyttöön!

    Pienryhmäpäivässä keskityttiin Lean-työkaluihin henkilöstöjohtamisen tukemisessa. Päivän tavoitteena oli saada konkreettisia työkaluja käyttöön yrityksille arjen johtamiseen. Päivä aloitettiin kertaamalla MaitoLiideri-hankkeessa opittuja asioita. Lisäksi nostettiin esiin työkaluja ja huomioita, joita tehtiin MaitoLiiderin yrittäjien kanssa pienryhmissä ja opintomatkoillaa. MaitoLiiderin opintomatkoista ja materiaaleista löytyy lisää tietoa MaitoLiiderin verkkosivuilta.

    Tämän jälkeen oli vuorossa harjoitus, jossa tehtävänä oli pareittain/pienissä ryhmissä pohtia oman yrityksen vuosikelloa ja viikko-ohjelmaa. Tehtävässä parit/ryhmät tekivät isoille papereille oman ”valkotaulun” ja kuvasivat siihen asioita, joita voisi omassa arjessaan tarvita taululla käsiteltävän. Harjoituksen jälkeen omat työt esiteltiin toisille ja niistä keskusteltiin ryhmässä.

    Päivän lopuksi pidettiin yhteinen parannustaulupalaveri, jossa opittiin parannustaulupalaverin vetämistä ja konkreettisesti vietiin opittuja asioita käytäntöön eli esimerkiksi valkotaulun hankkimiselle asetettiin yhteisesti deadline-päivä.