• proagriaoulu.fi » ProLiideri » Pienryhmät » Kommunikointi ja vuorovaikutus
  • Kommunikointi ja vuorovaikutus osaksi johtamista -pienryhmäpäivä

    ProLiiderin ensimmäisessä pienryhmässä käsiteltiin kommunikointia ja vuorovaikutusta erilaisten ihmisten kanssa. Päivän tavoitteena oli oppia tunnistamaan eri tyyppisiä ihmisiä ja heidän ominaisuuksiaan sekä oppia paremmin kommunikoimaan heidän kanssaan. Pohjana pienryhmätyöskentelyssä oli yrittäjille ja asiantuntijoille teetetyt InSight-persoonallisuusanalyysit. Analyysejä käsiteltiin hankkeen avausseminaarissa oman väripersoonan näkökulmasta. Tässä pienryhmäpäivässä tarkoituksena oli syventää oppimista ennen kaikkea muiden väripersoonien näkökulmasta. InSight-analyysit ovat hyvä keino oppia tuntemaan itseään ja ympärillä työskentelevää tiimiä. Pienryhmäpäivässä huomattiin, että tietynlaiset toimintatavat sopivat tietyn värisille persoonille. Tätä pystytään hyödyntämään myös tilan johtamisessa tai esimerkiksi uutta työntekijää hakiessa: millainen työntekijä tilalle halutaan ja minkä tyyppisiin tehtäviin?

    Päivän teemana oli eri värityyppien tunnistaminen, kommunikointi ja vuorovaikutus. Päivän alussa kerrattiin, mitä eri värityypit tarkoittavat. Millainen on jäänsinisen henkilön värienergia hyvänä päivänä? Entä millainen on auringonkeltaisen henkilön värienergia huonona päivänä? Siniset ja vihreät ovat introvertteja, punaiset ja keltaiset ekstroverttejä. Punaisilla ja sinisillä päätöksenteko perustuu ajatteluun, keltaisilla ja vihreillä tunteeseen. Vihreillä ja sinisillä painopiste on realismissa, keltaisilla ja punaisilla mielikuvituksessa sekä tulevaisuuden mahdollisuuksissa.

    Seuraavaksi kerrattiin, mistä tunnusmerkeistä eri värityypit voidaan tunnistaa. Tunnusmerkkejä ovat esimerkiksi kehonkieli, puhetyyli, vuorovaikutustapa ja henkilön tyypillinen työympäristö. Tämän jälkeen pienryhmän osallistujat jakautuivat kolmeen ryhmään ja saivat pohdittavakseen kuvauksia esimerkkihenkilöistä, joista piti tunnistaa, minkä värityypin ihminen on kyseessä. Tehtävän jälkeen oli yhteinen purkutilaisuus. Osa tyypeistä oli hyvin selkeitä ja ryhmät olivat tulkinnasta yksimielisiä, osa keskustelutti enemmän eikä värityypitys ollut yksiselitteinen.

    ”Tee toiselle niin kuin HÄN haluaa itselleen tehtävän”. Osallistujat saivat tehtäväksi miettiä ryhmissä, mitkä ovat eri värien vahvuudet ja heikkoudet johtajana. Vastaukset kirjattiin post-it lapuille ja koottiin yhteen keskustelun saattamina. Seuraavana tehtävänä ryhmien oli pohtia, miten kommunikoida eri värityyppien kanssa. Mietittävänä oli millaista kehonkieltä tulisi käyttää sinisen ihmisen kanssa, millainen puhetyyli sopii punaiselle, millainen työskentelytyyli tai työtehtävä sopii keltaiselle, kuinka ohjeistaa vihreää sekä kuinka motivoida punaista. Kaikki kohdat käytiin kaikkien värityyppien osalta läpi. Vastaukset koottiin yhteen keskustelun saattamina.